Energie 21/Alternativní energie časopis o obnovitelných zdrojích energie

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1803-0394
počet stran 48
cena na stánku 65 Kč
vychází 6 vydání

Varianty předplatného


Roční předplatné (6 vydání)
elektronická verze
222 Kč

Pololetní předplatné (3 vydání)
elektronická verze
111 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 37 Kč

Popis


Odborný recenzovaný časopis Energie 21/Alternativní energie je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem. Časopis má pravidelné rubriky Aktuálně, Energie biomasy, Sluneční energie, Geotermální zdroje, Větrná energie, Vodní energie, Alternativní zdroje, Ekomobilita, Hospodaření, Distribuce, Souvislosti, Legislativa, Trh, Fórum, Rozhovor a Reportáž. Čtenáři a inzerenti časopisu jsou na straně jedné investoři, provozovatelé výroben energie a dodavatelé staveb a technologie a na straně druhé koncoví uživatelé – firmy, instituce, živnostníci, zemědělci, majitelé rodinných domů a bytů a další. Časopis pravidelně čtou i pracovníci veřejné správy, komunálních služeb, výzkumu a školství a studenti středních a vysokých škol.


Archiv vydánívydání č. 1/2020
37 Kč
Koupit
 • Biomasa je lídrem evropské transformace. Jak skutečně vypadá čistá mobilitanull Vliv emisí z tepláren a spaloven na ovzduší. Zkušenosti s fotovoltaickou elektrárnou. Součástí zemědělství je efektivní energetika.


vydání č. 2/2020
37 Kč
Koupit
 • Bioplyn z bioodpadů je v zájmu všech Pole stíněné fotovoltaikou Se suchem v krajině musíme počítat Jak vybrat tepelné čerpadlo Spaľovanie odpadu namiesto uhlianull


vydání č. 3/2020
37 Kč
Koupit
 • Sluneční elektrárny v době koronavirové Elektromobily mohou měnit paradigma dopravy Globální atlas mapuje potenciál větru Agrolesnictví pomůže krajině i zemědělství Energetické využití odpadů v Česku stagnuje


vydání č. 4/2020
37 Kč
Koupit
 • Pohon říčních plavidel se modernizuje Samovýroba elektřiny v bytových domech Tři sta miliard na rozvoj čisté energetiky Voda v krajině a malé vodní elektrárny Tepelné čerpadlo spolupracuje s fotovoltaikou


vydání č. 5/2020
37 Kč
Koupit
 • dsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • sa dask dasjd jasdsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi asjdha sd adas dasdshdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi das as dasasasjdha shdajsk hdasd ajk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlas dasdasdasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa


vydání č. 1/2019
37 Kč
Koupit
 • Požadované úspory energie nebudou zadarmo. Limity pro umístění větrných elektráren. Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch. Bioodpad se promění na energii a hnojivo. Optimalizace parametrů solárních kolektorů.


vydání č. 2/2019
37 Kč
Koupit
 • Pomáháme snižovat emisní stopu . Biometan je důležitý především v dopravě. Rizika požáru střešních elektráren. Nová epocha v rozvoji hlubinné geotermie. Využití skleníkového plynu jako suroviny.


vydání č. 3/2019
37 Kč
Koupit
 • Zemědělství, energetika a krajina. Střešní elektrárny: potenciál rozvoje. Nové biopalivo ze slámy a štěpky. Dynamické řízení veřejného osvětlení. Šetřit vodou začněme v domácnosti.


vydání č. 4/2019
37 Kč
Koupit
 • Elektřina změní automobilový průmysl. Energetický systém budoucnosti. Pokročilé řízení tepelných čerpadel. Bioplyn a biometan plus digestát. Zkušenosti s nízkoemisními zónami.


vydání č. 5/2019
37 Kč
Koupit
 • Česko musí být v ochraně klimatu aktivnější. Kogenerace přispívá k decentralizaci zdrojů. Hodnocení kvality fotovoltaických systémů. Tepelná čerpadla v teplárnách a elektrárnách. Úsporný venkovský domek za nízkou cenu.


vydání č. 6/2019
37 Kč
Koupit
 • Pokrytí spotřeby elektřiny vyžaduje nové zdroje. Větrná energetika je pilířem dekarbonizace. Plán čisté mobility počítá s biometanem. Vliv kůrovcové kalamity na výrobu bioenergie. Dodatečné zateplení na několik způsobů.


vydání č. 6/2018
37 Kč
Koupit
 • Čistá energie nabízí i nové příležitosti. Nemocnice odebírá teplo z bioplynové stanice. Potenciál a budoucnost solárních elektráren. Vodík slouží k akumulaci i dekarbonizaci. Jaderné zdroje v našem energetickém mixu.