Energie 21/Alternativní energie časopis o obnovitelných zdrojích energie

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1803-0394
počet stran 48
cena na stánku 65 Kč
vychází 6 vydání

Varianty předplatného


Roční předplatné (6 vydání)
elektronická verze
222 Kč

Pololetní předplatné (3 vydání)
elektronická verze
111 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 37 Kč

Popis


Odborný recenzovaný časopis Energie 21/Alternativní energie je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem. Časopis má pravidelné rubriky Aktuálně, Energie biomasy, Sluneční energie, Geotermální zdroje, Větrná energie, Vodní energie, Alternativní zdroje, Ekomobilita, Hospodaření, Distribuce, Souvislosti, Legislativa, Trh, Fórum, Rozhovor a Reportáž. Čtenáři a inzerenti časopisu jsou na straně jedné investoři, provozovatelé výroben energie a dodavatelé staveb a technologie a na straně druhé koncoví uživatelé – firmy, instituce, živnostníci, zemědělci, majitelé rodinných domů a bytů a další. Časopis pravidelně čtou i pracovníci veřejné správy, komunálních služeb, výzkumu a školství a studenti středních a vysokých škol.


Archiv vydánívydání č. 1/2019
37 Kč
Koupit
 • Požadované úspory energie nebudou zadarmo. Limity pro umístění větrných elektráren. Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch. Bioodpad se promění na energii a hnojivo. Optimalizace parametrů solárních kolektorů.


vydání č. 2/2019
37 Kč
Koupit
 • dsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • sa dask dasjd jasdsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi asjdha sd adas dasdshdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi das as dasasasjdha shdajsk hdasd ajk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlas dasdasdasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa


vydání č. 1/2018
37 Kč
Koupit
 • Ekologické a efektivní zdroje s perspektivou. Traktor jezdí na naftu i biometan. Porovnání způsobů nákupu elektřiny. Malé větrné elektrárny si zaslouží podporu. Alternativy pro vývoj české energetiky.


vydání č. 2/2018
37 Kč
Koupit
 • Biomasa je baterie nabíjená sluneční energií. Elektrárna spojuje technologie dvou století. Přestavba školy s perspektivou soběstačnosti. Bioodpady se mají zpracovat v biorafinériích. Tepelné čerpadlo má místo i ve starším domě.


vydání č. 3/2018
37 Kč
Koupit
 • Sluneční elektrárny mají i v Česku potenciál růstu. Akumulace energie nabírá v Německu na tempu. Chlazení budov a provozů tepelným čerpadlem. Lidé by se měli více učit od přírodních ekosystémů. Spoluvlastnictví zařízení v decentrální energetice.


vydání č. 4/2018
37 Kč
Koupit
 • Nastává renezance obnovitelných zdrojů. Ostrovní systém splnil očekávání. Linka pro materiálové využití biomasy. Chytré sítě si vyžádají inteligentní měření. Vnitřní zateplení domu se modernizuje.


vydání č. 5/2018
37 Kč
Koupit
 • Univerzity u zrodu nových projektů. Vyvedení tepla z bioplynové stanice. Komunální stroje na elektrický pohon. Vodní elektrárna s podporou větru. Budovy s téměř nulovou spotřebou.


vydání č. 6/2018
37 Kč
Koupit
 • Čistá energie nabízí i nové příležitosti. Nemocnice odebírá teplo z bioplynové stanice. Potenciál a budoucnost solárních elektráren. Vodík slouží k akumulaci i dekarbonizaci. Jaderné zdroje v našem energetickém mixu.