Energie 21/Alternativní energie časopis o obnovitelných zdrojích energie

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1803-0394
počet stran 48
cena na stánku 65 Kč
vychází 6 vydání
vychází od roku 2008

Varianty předplatného


Roční předplatné (6 vydání)
elektronická verze
222 Kč

Pololetní předplatné (3 vydání)
elektronická verze
111 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 37 Kč

Popis


Odborný recenzovaný časopis Energie 21/Alternativní energie je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem. Časopis má pravidelné rubriky Aktuálně, Energie biomasy, Sluneční energie, Geotermální zdroje, Větrná energie, Vodní energie, Alternativní zdroje, Ekomobilita, Hospodaření, Distribuce, Souvislosti, Legislativa, Trh, Fórum, Rozhovor a Reportáž. Čtenáři a inzerenti časopisu jsou na straně jedné investoři, provozovatelé výroben energie a dodavatelé staveb a technologie a na straně druhé koncoví uživatelé – firmy, instituce, živnostníci, zemědělci, majitelé rodinných domů a bytů a další. Časopis pravidelně čtou i pracovníci veřejné správy, komunálních služeb, výzkumu a školství a studenti středních a vysokých škol.


Archiv vydánívydání č. 1/2022
37 Kč
Koupit
  <li>Téma: Energetické sítě</li>


vydání č. 2/2022
37 Kč
Koupit
  <li>Téma: Bioplynové stanice</li>


vydání č. 3/2022
37 Kč
Koupit
  <li>Téma: Solární instalace Sluneční elektrárny v Česku mají budoucnost Proměna konvenční energetiky je velkou příležitostí Malé vodní elektrárny zůstávají i nadále ve hře Komunitní energetika v ČR: Jaké jsou její možnosti?</li>


vydání č. 1/2021
37 Kč
Koupit
  <li>Téma: Komunitní energie</li>


vydání č. 2/2021
37 Kč
Koupit
  <li>Téma: Bioplynové stanice</li>


vydání č. 3/2021
37 Kč
Koupit
  <li>Téma: Střešní instalace Nová inspirace pro města a obce Akumulační stanice jako součást výroby Kombinace zdrojů optimalizuje výkon Agrofotovoltaika pohledem práva</li>


vydání č. 4/2021
37 Kč
Koupit
  <li>Téma: Moderní vytápění Energetická návratnost solárních zdrojů Alternativní paliva jen pro lokální využití Rychlerostoucí dřeviny v agrolesnictví Aktivní spotřebitelé potřebují chytré sítě</li>


vydání č. 5/2021
37 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ochrana ovzduší Musíme se zaměřit na flexibilitu Využitie tepla a perspektíva biometanu Aktuální trendy ve fotovoltaice Dekarbonizace: Investice a strategie</li>


vydání č. 6/2021
37 Kč
Koupit
  <li>Transformace a dekarbonizace teplárenství Vířivé turbíny mají globální využití Do komunitní krajiny patří i větrné parky Traktor na metan do sériové výroby</li>


vydání č. 4/2020
37 Kč
Koupit
  <li>Pohon říčních plavidel se modernizuje Samovýroba elektřiny v bytových domech Tři sta miliard na rozvoj čisté energetiky Voda v krajině a malé vodní elektrárny Tepelné čerpadlo spolupracuje s fotovoltaikou</li>


vydání č. 5/2020
37 Kč
Koupit
  <li>Investice do staveb a obnovitelných zdrojů Efektivita malých větrných elektráren Pokročilé úpravy a využití digestátu Uplatní se tuhá paliva z komunálních odpadůnull Bateriové úložiště pro strojírenský závod</li>


vydání č. 6/2020
37 Kč
Koupit
  <li>Vytápění dřevní biomasou Bioenergetika je součástí budoucnosti Vlastní výroba elektřiny v chatové osadě Krajině pomohou i bioplynové stanice Geotermální potenciál čeká na využití</li>