Farmář magazín pro moderní farmu

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 1210-9789
počet stran 76 - 92
cena na stánku 50 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
336 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
168 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 28 Kč

Popis


Cílovou skupinou čtenářů jsou rodinné farmy a podniky s kombinovanou zemědělskou výrobou. Odběrateli jsou jak velké zemědělské podniky, tak drobní farmáři. Časopis svou vstřícnou formou nabízí aktuální informace za zemědělství, odborné články a reportáže z praxe. Rozdělen je do rubrik Zemědělská politika, Na poli, Ve stáji a stroje. Časopis doplňují rubriky Evropská unie, Ekologické zemědělství, Zajímavosti, Na farmě, Komodity, Historie, Zahraničí a další. Odborný měsíčník má rozsah minimálně 80 stran.


Archiv vydánívydání č. 1/2019
28 Kč
Koupit
 • „Díky kapkové závlaze dobré výnosy“. Politika: Čeká se stoupající poptávka po mléce. Na poli: Brambory. Ve stáji: Řádně spravovaná pastvina. Technika: Stroje pro údržbu pastvin.


vydání č. 2/2019
28 Kč
Koupit
 • „Holštýnky dojí více“. Politika: Moderní fakulta by měla být silná i ve vědě. Na poli: Sladovnický ječmen. Ve stáji: Ketóza v chovech. Technika: Doprava v zemědělství.


vydání č. 3/2019
28 Kč
Koupit
 • „Úspěchy nejen na vinařském poli“. Politika: Připravují se pravidla pro sociální zemědělství. Na poli: ozimá řepka. Ve stáji: Správný odchov telat. Technika: Tažené postřikovače.


vydání č. 1/2018
28 Kč
Koupit
 • Chov prasat znovu na výslunínull Politika: Prioritou svazu je vyrovnání plateb. Na poli: Jarní obilniny. Ve stáji: Chov prasat. Technika: Secí stroje.


vydání č. 2/2018
28 Kč
Koupit
 • Úspěšná včelí farma. Politika: Chovatelé by uvítali stabilizaci ceny. Na poli: Výživa rostlin a stimulace. Ve stáji: Chov drůbeže. Technika: Sklizeň pícnin


vydání č. 3/2018
28 Kč
Koupit
 • "Poctivě s láskou." POLITIKA: Výzkum se neobejde bez praxe. NA POLI: Jarní ochrana rostlin. VE STÁJI: Chov dojeného skotu- TECHNIKA: Traktory.


vydání č. 4/2018
28 Kč
Koupit
 • Politika: Vztahy obcí a zemědělců nejsou stejné. Na poli: Trvalé travní porosty a meziplodiny. Ve stáji: Výroba, skladování a konzervace krmiv. Technika: Manipulační technika.


vydání č. 5/2018
28 Kč
Koupit
 • „Nadšení z techniky“. Politika: Může mít Brexit vliv na české zemědělcenull Na poli: Řepka ozimá. Ve stáji: Chov ovcí a koz. Technika: Technika pro ŽV.


vydání č. 6/2018
28 Kč
Koupit
 • „Sklizeň píce u Holčáků“. Politika: České zemědělství je na vysoké úrovni. Na poli: Genetika a šlechtění polních plodin. Ve stáji: Chov masného skotu. Technika: Sklízecí mlátičky a lisy.


vydání č. 7/2018
28 Kč
Koupit
 • „Opravdu velcí koně“. Politika: Řezníků i pekařů je stále málo. Na poli: Skladování zrnin. Ve stáji: Výživa zvířat. Technika: Zpracování půdy.


vydání č. 8/2018
28 Kč
Koupit
 • „Velký zájem o sklizeň zeleniny“. Politika: Svaz má výhrady k návrhu společné zemědělské politiky. Na poli: Pšenice ozimá. Ve stáji: Zoohygiena a zdraví zvířat. Technika: Komunální technika a mulčovače.


vydání č. 9/2018
28 Kč
Koupit
 • „V Českých Budějovicích padl rekord“. Politika: Situace chovatelů je velmi tíživá. Na poli: Podzimní ochrana rostlin. Ve stáji: Stavby a rekonstrukce v ŽV. Technika: Traktory.


vydání č. 10/2018
28 Kč
Koupit
 • „Tady roste kvalita pro ovocnáře“. Politika: Chmelařské oblasti byly postiženy suchem. Na poli: Brambory a cukrová řepa. Ve stáji: Dojicí technika. Technika: Postřikovače.


vydání č. 11/2018
28 Kč
Koupit
 • „Absolutní welfare“. Politika: Vazby mezi výrobci a spotřebiteli. Na poli: Brambory. Ve stáji: Genetika a šlechtění. Technika: Rozmetadla.


vydání č. 12/2018
28 Kč
Koupit
 • „Překvapivě dobré místo“. Politika: Vazby mezi výrobci a spotřebiteli. Na poli: Jarní olejniny. Ve stáji: Technologie v ŽV. Technika: Doprava v zemědělství.