Farmář magazín pro moderní farmu

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 1210-9789
počet stran 76 - 92
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
336 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
168 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 28 Kč

Popis


Cílovou skupinou čtenářů jsou rodinné farmy a podniky s kombinovanou zemědělskou výrobou. Odběrateli jsou jak velké zemědělské podniky, tak drobní farmáři. Časopis svou vstřícnou formou nabízí aktuální informace za zemědělství, odborné články a reportáže z praxe. Rozdělen je do rubrik Zemědělská politika, Na poli, Ve stáji a stroje. Časopis doplňují rubriky Evropská unie, Ekologické zemědělství, Zajímavosti, Na farmě, Komodity, Historie, Zahraničí a další. Odborný měsíčník má rozsah minimálně 80 stran.


Archiv vydánívydání č. 1/2023
28 Kč
Koupit


vydání č. 2/2023
28 Kč
Koupit


vydání č. 3/2023
28 Kč
Koupit


vydání č. 4/2023
28 Kč
Koupit


vydání č. 5/2023
28 Kč
Koupit


vydání č. 6/2023
28 Kč
Koupit


vydání č. 7/2023
28 Kč
Koupit


vydání č. 8/2023
28 Kč
Koupit


vydání č. 9/2023
28 Kč
Koupit


vydání č. 1/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 2/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 3/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 4/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 5/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 6/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 7/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 8/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 9/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 10/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 11/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 12/2022
28 Kč
Koupit


vydání č. 10/2021
28 Kč
Koupit


vydání č. 11/2021
28 Kč
Koupit


vydání č. 12/2021
28 Kč
Koupit