Farmář magazín pro moderní farmu

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 1210-9789
počet stran 76 - 92
cena na stánku 50 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
336 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
168 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 28 Kč

Popis


Cílovou skupinou čtenářů jsou rodinné farmy a podniky s kombinovanou zemědělskou výrobou. Odběrateli jsou jak velké zemědělské podniky, tak drobní farmáři. Časopis svou vstřícnou formou nabízí aktuální informace za zemědělství, odborné články a reportáže z praxe. Rozdělen je do rubrik Zemědělská politika, Na poli, Ve stáji a stroje. Časopis doplňují rubriky Evropská unie, Ekologické zemědělství, Zajímavosti, Na farmě, Komodity, Historie, Zahraničí a další. Odborný měsíčník má rozsah minimálně 80 stran.


Archiv vydánívydání č. 1/2020
28 Kč
Koupit
 • „Farma s budoucností“. Politika: Reportáž z Kostic. Na poli: Skladování rostlinných produktů. Ve stáji: Kvalita živočišných produktů. Technika: Stroje na zpracování půdy.


vydání č. 2/2020
28 Kč
Koupit
 • „Situace v chovu králíků“. Politika: Farma roku je z jihu Čech. Na poli: Pěstování máku. Ve stáji: Chov ovcí. Technika: Stroje pro údržbu TTP.


vydání č. 3/2020
28 Kč
Koupit
 • „Budoucnost je v dětech“. Politika: Farma roku 2019 Na poli: Ochrana a výživa rostlin Ve stáji: Chov prasat Technika: Aplikace hnojiv


vydání č. 4/2020
28 Kč
Koupit
 • „Koně jako nový směr“


vydání č. 5/2020
28 Kč
Koupit
 • Politika: I specializace může být efektivní Na poli: Ozimá řepka Ve stáji: Chov drůbeže Technika: Traktory


vydání č. 6/2020
28 Kč
Koupit
 • Politika: Reportáž z jelení farmy Na poli: Kvalita produkce Ve stáji: Reprodukce hospodářských zvířat Technika: Pícniny Farmář Speciál


vydání č. 7/2020
28 Kč
Koupit
 • Politika: Reportáž z Veselého Gruntu Na poli: Výsledky šlechtění rostlin Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat Technika: Manipulační technika


vydání č. 8/2020
28 Kč
Koupit
 • politika: Reportáž z Karpentné Na poli: Naše pole 2020 Ve stáji: Chov koní Technika: Cisterny


vydání č. 9/2020
28 Kč
Koupit
 • „Nizozemsko na Vysočině“ Politika: Reportáž z Peršíkova Na poli: Půdoochranná opatření Ve stáji: Výživa a krmení hospodářských zvířat Technika: Postřikovače


vydání č. 1/2019
28 Kč
Koupit
 • „Díky kapkové závlaze dobré výnosy“. Politika: Čeká se stoupající poptávka po mléce. Na poli: Brambory. Ve stáji: Řádně spravovaná pastvina. Technika: Stroje pro údržbu pastvin.


vydání č. 2/2019
28 Kč
Koupit
 • „Holštýnky dojí více“. Politika: Moderní fakulta by měla být silná i ve vědě. Na poli: Sladovnický ječmen. Ve stáji: Ketóza v chovech. Technika: Doprava v zemědělství.


vydání č. 3/2019
28 Kč
Koupit
 • „Úspěchy nejen na vinařském poli“. Politika: Připravují se pravidla pro sociální zemědělství. Na poli: ozimá řepka. Ve stáji: Správný odchov telat. Technika: Tažené postřikovače.


vydání č. 4/2019
28 Kč
Koupit
 • Zlato pro Démona. Politika: Letošní rok by mohl být stabilnější. Na poli: Chytrá pomůcka v ochraně rostlin. Ve stáji: Chov masného skotu. Technika: Lesní traktory.


vydání č. 5/2019
28 Kč
Koupit
 • „Aby chov přinášel také radost“. Politika: Chceme navrhnout optimalizační kroky. Na poli: Pěstování hrachu. Ve stáji: Menší chovy prasat. Technika: Aplikace hnojiv.


vydání č. 6/2019
28 Kč
Koupit
 • „Na polní dny za novinkami“. Politika: Počet kontrol je limitovaný zdroji. Na poli: Integrovaná ochrana rostlin. Ve stáji: Stavby a technologie. Technika: Traktory pro sady a vinice.


vydání č. 7/2019
28 Kč
Koupit
 • „Nabočany po devatenácté“. Politika: Kam směřuje moderní zemědělství. Na poli: Podzimní ochrana rostlin. Ve stáji: Drůbež na podestýlce. Technika: Komfortní výbava traktorů.


vydání č. 8/2019
28 Kč
Koupit
 • „Farma otevřená veřejnosti“. Politika: důsledky dohody s uskupením Mercosur. Na poli: výsledky šlechtění rostlin. Ve stáji: Genetika prasat. Technika: Posklizňové zpracování půdy.


vydání č. 9/2019
28 Kč
Koupit
 • „Bohatý program Země živitelky“. Politika: O výrobcích rozhoduje zákazník. Na poli: Organická hmota v půdě. Ve stáji: Chov ryb v malých nádržích. Technika: Manipulátory na farmě.


vydání č. 10/2019
28 Kč
Koupit
 • „Zemědělská technika pod hradem Kámen“. Politika: Vlastní pivovar i muzeum. Na poli: Výsledky sklizně. Ve stáji: Netradiční drůbež. Technika: Lisování a balení.


vydání č. 11/2019
28 Kč
Koupit
 • „Kamarádské a nenáročné krávy“. Politika: Normande znamená svobodu pro farmáře. Na poli: Ovocný sad. Ve stáji: Chov ovcí a koz. Technika: nižší výkonové řady Sklízecích mlátiček.


vydání č. 12/2019
28 Kč
Koupit
 • „Na Vánoce bude kapra dostatek“. Na farmě: Boření zažitých mýtů. Na poli: opatření proti erozi. Ve stáji: Chov monogastrů. Technika: Překládací vozy.


vydání č. 10/2018
28 Kč
Koupit
 • „Tady roste kvalita pro ovocnáře“. Politika: Chmelařské oblasti byly postiženy suchem. Na poli: Brambory a cukrová řepa. Ve stáji: Dojicí technika. Technika: Postřikovače.


vydání č. 11/2018
28 Kč
Koupit
 • „Absolutní welfare“. Politika: Vazby mezi výrobci a spotřebiteli. Na poli: Brambory. Ve stáji: Genetika a šlechtění. Technika: Rozmetadla.


vydání č. 12/2018
28 Kč
Koupit
 • „Překvapivě dobré místo“. Politika: Vazby mezi výrobci a spotřebiteli. Na poli: Jarní olejniny. Ve stáji: Technologie v ŽV. Technika: Doprava v zemědělství.