Farmář magazín pro moderní farmu

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 1210-9789
počet stran 76 - 92
cena na stánku 50 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
336 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
168 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 28 Kč

Popis


Cílovou skupinou čtenářů jsou rodinné farmy a podniky s kombinovanou zemědělskou výrobou. Odběrateli jsou jak velké zemědělské podniky, tak drobní farmáři. Časopis svou vstřícnou formou nabízí aktuální informace za zemědělství, odborné články a reportáže z praxe. Rozdělen je do rubrik Zemědělská politika, Na poli, Ve stáji a stroje. Časopis doplňují rubriky Evropská unie, Ekologické zemědělství, Zajímavosti, Na farmě, Komodity, Historie, Zahraničí a další. Odborný měsíčník má rozsah minimálně 80 stran.


Archiv vydánívydání č. 1/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Pokračování v úspěšné tradici“ Na farmě: Reportáž z Tvrdonic Na poli: Jarní olejniny Ve stáji: Péče o mláďata přežvýkavců Technika: Technika pro živočišnou výrobu</li>


vydání č. 2/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„S holýma rukama, nadšením a odhodláním“</li>


vydání č. 3/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Krásná krajina je pestrá“ Na farmě: Pestrá krajina 2020 Na poli: Novinky v ochraně rostlin Ve stáji: Chov malých přežvýkavců Technika: Sklizeň pícnin</li>


vydání č. 4/2021
28 Kč
Koupit
  <li>Na farmě: Reportáž z Domašína Na poli: Jarní ječmen Ve stáji: Výživa a krmení zvířat Technika: Traktory</li>


vydání č. 5/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Koně hrají prim“ Na farmě: Z lodiček do 'gumáků' Na poli: Ozimá řepka Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat Technika: Stroje na zpracování půdy</li>


vydání č. 6/2021
28 Kč
Koupit
  <li>Na farmě: Borecký dvůr začátkem nové cesty Na poli: VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Ve stáji: Prevence chorob Technika: Mulčovače</li>


vydání č. 7/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Farma se sýrárnou jako splněný sen“ Na farmě: Co více si pro náš venkov přátnull Na poli: Podzimní ochrana rostlin Ve stáji: Chov drůbeže Technika: Manipulační technika</li>


vydání č. 8/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Od těžkých půd po písčité“ Na farmě: Hospodaření na předměstí moravské metropole Na poli: Využití netradičních plodin Ve stáji: Objemná krmiva Technika: Cisterny a aplikační technika</li>


vydání č. 9/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„V duchu rodinné tradice“ Na farmě: Štěstí přeje připraveným Na poli: Pěstování cukrovky Ve stáji: Šlechtění a reprodukce Technika: Sklízecí řezačky</li>


vydání č. 10/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Akvaponie na vzestupu“ Akce: Veletrhy ožívají Na poli: Výživa rostlin Ve stáji: Chov ryb a rybníkářství Technika: Postřikovače</li>


vydání č. 1/2020
28 Kč
Koupit
  <li>„Farma s budoucností“. Politika: Reportáž z Kostic. Na poli: Skladování rostlinných produktů. Ve stáji: Kvalita živočišných produktů. Technika: Stroje na zpracování půdy.</li>


vydání č. 2/2020
28 Kč
Koupit
  <li>„Situace v chovu králíků“. Politika: Farma roku je z jihu Čech. Na poli: Pěstování máku. Ve stáji: Chov ovcí. Technika: Stroje pro údržbu TTP.</li>


vydání č. 3/2020
28 Kč
Koupit
  <li>„Budoucnost je v dětech“. Politika: Farma roku 2019 Na poli: Ochrana a výživa rostlin Ve stáji: Chov prasat Technika: Aplikace hnojiv</li>


vydání č. 4/2020
28 Kč
Koupit
  <li>„Koně jako nový směr“</li>


vydání č. 5/2020
28 Kč
Koupit
  <li>Politika: I specializace může být efektivní Na poli: Ozimá řepka Ve stáji: Chov drůbeže Technika: Traktory</li>


vydání č. 6/2020
28 Kč
Koupit
  <li>Politika: Reportáž z jelení farmy Na poli: Kvalita produkce Ve stáji: Reprodukce hospodářských zvířat Technika: Pícniny Farmář Speciál</li>


vydání č. 7/2020
28 Kč
Koupit
  <li>Politika: Reportáž z Veselého Gruntu Na poli: Výsledky šlechtění rostlin Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat Technika: Manipulační technika</li>


vydání č. 8/2020
28 Kč
Koupit
  <li>politika: Reportáž z Karpentné Na poli: Naše pole 2020 Ve stáji: Chov koní Technika: Cisterny</li>


vydání č. 9/2020
28 Kč
Koupit
  <li>„Nizozemsko na Vysočině“ Politika: Reportáž z Peršíkova Na poli: Půdoochranná opatření Ve stáji: Výživa a krmení hospodářských zvířat Technika: Postřikovače</li>


vydání č. 10/2020
28 Kč
Koupit
  <li>Na farmě: Reportáž z KOPEČE Na poli: Meziplodiny Ve stáji: Chov drůbeže Technika: Dopravní technika +Příloha</li>


vydání č. 11/2020
28 Kč
Koupit
  <li>„Rychlé dojení i na pastvě“ na farmě: Reportáž ze Suchohrdlů Na poli: Trvalé travní porosty Ve stáji: Chov skotu Technika: Secí stroje</li>


vydání č. 12/2020
28 Kč
Koupit
  <li>Na farmě: Reportáž z Pržna Na poli: Ovocnářství Ve stáji: Využití TTP a slámy Technika: Manipulátory</li>


vydání č. 11/2019
28 Kč
Koupit
  <li>„Kamarádské a nenáročné krávy“. Politika: Normande znamená svobodu pro farmáře. Na poli: Ovocný sad. Ve stáji: Chov ovcí a koz. Technika: nižší výkonové řady Sklízecích mlátiček.</li>


vydání č. 12/2019
28 Kč
Koupit
  <li>„Na Vánoce bude kapra dostatek“. Na farmě: Boření zažitých mýtů. Na poli: opatření proti erozi. Ve stáji: Chov monogastrů. Technika: Překládací vozy.</li>