Farmář magazín pro moderní farmu

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 1210-9789
počet stran 76 - 92
cena na stánku 50 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
336 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
168 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 28 Kč

Popis


Cílovou skupinou čtenářů jsou rodinné farmy a podniky s kombinovanou zemědělskou výrobou. Odběrateli jsou jak velké zemědělské podniky, tak drobní farmáři. Časopis svou vstřícnou formou nabízí aktuální informace za zemědělství, odborné články a reportáže z praxe. Rozdělen je do rubrik Zemědělská politika, Na poli, Ve stáji a stroje. Časopis doplňují rubriky Evropská unie, Ekologické zemědělství, Zajímavosti, Na farmě, Komodity, Historie, Zahraničí a další. Odborný měsíčník má rozsah minimálně 80 stran.


Archiv vydánívydání č. 1/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Když je práce koníčkem“ Na Farmě: Hospodaření se širokým záběrem Na poli: Organická hmota v půdě Ve stáji: Chov koní Technika: Dopravní technika</li>


vydání č. 2/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Výstavní holštýnky z rodinné farmy“ Na farmě: Reportáž z Milošovic Na poli: Netradiční plodiny Ve stáji: Chov prasat Technika: Krmné vozy</li>


vydání č. 3/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Masný skot jako rodinné podnikání“ Na farmě: Reportáž z Koňákova Na poli: Vinohradnictví a vinařství Ve stáji: Odchov telat Technika: Secí stroje</li>


vydání č. 4/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Vztah ke koním se dědí“ Na farmě: Reportáž z Milínova Na poli: Ochrana rostlin Ve stáji: Chov drůbeže Technika: Postřikovače</li>


vydání č. 5/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Nabídka výrobků je široká“ Na farmě: Reportáž z Horních Dvorců Na poli: Ozimá řepka Ve stáji: Výživa hospodářských zvířat Technika: Stroje na sklizeň pícnin</li>


vydání č. 6/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Úspěch začíná odchovem“ Na farmě: Reportáž z Vlčnova Na poli: Výživa rostlin Ve stáji: Chov včel Technika: Mlátičky</li>


vydání č. 7/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Návštěva na ekofarmě roku“ Na farmě: Reportáž z Hory svaté Kateřiny Na poli: Meziplodiny a greening Ve stáji: Chov ovcí a koz Technika: Cisterny a aplikační technika</li>


vydání č. 8/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Výstava s rekordní účastí“ Naše pole: Nabočany 2022 Na poli: Ozimé obilniny Ve stáji: Zoohygiena, welfare a zdraví zvířat Technika: Rozmetadla</li>


vydání č. 9/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Na návštěvě v Báňovicích“ Na farmě: Venkov potřebuje pestrost Na poli: Pěstování pícnin Ve stáji: Pastva a pastevní porosty Technika: Pásové a polopásové traktory</li>


vydání č. 10/2022
28 Kč
Koupit
  <li>Na farmě: Do Vraňan nejen na jahody Na poli: Pěstování brambor Ve stáji: Chov skotu Technika: Stroje na zpracování půdy</li>


vydání č. 11/2022
28 Kč
Koupit
  <li>„Beef show se vydařila“ Na farmě: Vinařství Oulehla si za svými víny stojí Na poli: Skladování rostlinných produktů Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat Technika: Manipulační technika</li>


vydání č. 1/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Pokračování v úspěšné tradici“ Na farmě: Reportáž z Tvrdonic Na poli: Jarní olejniny Ve stáji: Péče o mláďata přežvýkavců Technika: Technika pro živočišnou výrobu</li>


vydání č. 2/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„S holýma rukama, nadšením a odhodláním“</li>


vydání č. 3/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Krásná krajina je pestrá“ Na farmě: Pestrá krajina 2020 Na poli: Novinky v ochraně rostlin Ve stáji: Chov malých přežvýkavců Technika: Sklizeň pícnin</li>


vydání č. 4/2021
28 Kč
Koupit
  <li>Na farmě: Reportáž z Domašína Na poli: Jarní ječmen Ve stáji: Výživa a krmení zvířat Technika: Traktory</li>


vydání č. 5/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Koně hrají prim“ Na farmě: Z lodiček do 'gumáků' Na poli: Ozimá řepka Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat Technika: Stroje na zpracování půdy</li>


vydání č. 6/2021
28 Kč
Koupit
  <li>Na farmě: Borecký dvůr začátkem nové cesty Na poli: VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Ve stáji: Prevence chorob Technika: Mulčovače</li>


vydání č. 7/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Farma se sýrárnou jako splněný sen“ Na farmě: Co více si pro náš venkov přátnull Na poli: Podzimní ochrana rostlin Ve stáji: Chov drůbeže Technika: Manipulační technika</li>


vydání č. 8/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Od těžkých půd po písčité“ Na farmě: Hospodaření na předměstí moravské metropole Na poli: Využití netradičních plodin Ve stáji: Objemná krmiva Technika: Cisterny a aplikační technika</li>


vydání č. 9/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„V duchu rodinné tradice“ Na farmě: Štěstí přeje připraveným Na poli: Pěstování cukrovky Ve stáji: Šlechtění a reprodukce Technika: Sklízecí řezačky</li>


vydání č. 10/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Akvaponie na vzestupu“ Akce: Veletrhy ožívají Na poli: Výživa rostlin Ve stáji: Chov ryb a rybníkářství Technika: Postřikovače</li>


vydání č. 11/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Den Zemědělce se vydařil“ Na Farmě: Aktivity nejen zemědělské Na poli: Trvalé travní porosty Ve stáji: Pastva a pastevní technologie Technika: Secí stroje</li>


vydání č. 12/2021
28 Kč
Koupit
  <li>„Návštěva u nového předsedy ČSCHMS“ Na farmě: Dexter, to je srdeční záležitost Na poli: Genetické modifikace Ve stáji: Chov včel Technika: Lesní nástavby</li>


vydání č. 12/2020
28 Kč
Koupit
  <li>Na farmě: Reportáž z Pržna Na poli: Ovocnářství Ve stáji: Využití TTP a slámy Technika: Manipulátory</li>