Komunální technika časopis pro komunální služby

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1802-2391
počet stran 56
cena na stánku 60 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 2007

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
420 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
210 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 35 Kč

Popis


Časopis Komunální technika si klade za cíl být odborným poradcem a inspirací zejména pro poskytovatele komunálních služeb a jejich zaměstnance. Spektrum komunálních prací se totiž neustále rozšiřuje a společenská poptávka po upraveném, krásném a bezpečném prostředí našich veřejných prostranství stále narůstá. Stroje a technika pro komunální sféru jsou dnes na vysoké technické úrovni a současně jej jejich pořízení velkou investicí. Právě proto si toto téma zaslouží svůj odborný časopis, který možná i pomůže při rozhodování o nákupu techniky pro komunální služby.


Archiv vydánívydání č. 1/2022
35 Kč
Koupit
 • dsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • sa dask dasjd jasdsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi asjdha sd adas dasdshdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi das as dasasasjdha shdajsk hdasd ajk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlas dasdasdasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa


vydání č. 1/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Doprava a manipulace/alternativní pohony</li>


vydání č. 2/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zakládání a údržba zeleně</li>


vydání č. 3/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Lesní technika, zpracování bioodpadu</li>


vydání č. 4/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Traktory pro komunální sféru</li>


vydání č. 5/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Údržba komunikací a jejich okolí</li>


vydání č. 6/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Univerzální nosiče nářadí</li>


vydání č. 7/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavební technika</li>


vydání č. 8/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Regenerace a údržba zeleně</li>


vydání č. 9/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zametací, čisticí a mycí technika</li>


vydání č. 10/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Traktory pro města a obce</li>


vydání č. 11/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zimní údržba</li>


vydání č. 12/2021
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Nakládání s odpady</li>


vydání č. 2/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zakládání a údržba zeleně. Byť na blátě, zimní tour nezklamala. Nejen památky, ale i četné zelené plochy. Stroj pro čtyři roční období.</li>


vydání č. 3/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Lesní technika, zpracování bioodpadu</li>


vydání č. 4/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Komunální traktory</li>


vydání č. 5/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Údržba komunikací a jejich okolí</li>


vydání č. 6/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Univerzální nosiče nářadí</li>


vydání č. 7/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavební stroje</li>


vydání č. 8/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Regenerace a údržba zeleně</li>


vydání č. 9/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zametací, čisticí a mycí technika</li>


vydání č. 10/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Traktory pro města a obce</li>


vydání č. 11/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zimní údržba komunikací</li>


vydání č. 12/2020
35 Kč
Koupit
  <li>Téma: Nakládání s odpady</li>