Moderní obec odborný časopis pro veřejnou zprávu

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1211-0507
počet stran 62 - 80
cena na stánku 95 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
636 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
318 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 53 Kč

Popis


Měsíčník Moderní obec přináší praktické informace pro fungování územních samosprávných celků a jejich další rozvoj. Zaměřuje se na témata z oblasti ekonomiky a finančního řízení včetně dotačního managementu obcí, měst a regionů. Redakci zajímá i spolupráce radnic s místními firmami a podnikateli, problematika lokální ekonomiky, ale také nově se prosazující téma chytrých měst – smart cities. Velkou pozornost časopis věnuje životnímu prostředí a nakládání s odpady a vodohospodářské problematice. V Moderní obci najdete i rubriky věnované regionálnímu školství, sociální politice, bytové výstavbě, veřejné zeleni, údržbě a vytváření veřejného prostoru, péči o památky, cestovnímu ruchu, dopravní obslužností, stejně jako využívání informačních a komunikačních technologií či moderním způsobům řízení lidských zdrojů. Čtenáři velmi oceňují i rubriky Legislativa a Právní poradna. Moderní obec otiskuje i inspirativní zkušenosti radnic při podpoře místní kultury, spolkové činnosti, rozvoje sportu a využívání volného času.


Archiv vydánívydání č. 1/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Komunální technika a údržba veřejné zeleně + Komunální projekt roku 2020</li>


vydání č. 2/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: ZPĚTNÝ ODBĚR</li>


vydání č. 3/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Doprava a dopravní obslužnost</li>


vydání č. 4/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Finance pro projekty obcí, měst a krajů</li>


vydání č. 5/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chytré obce, města a regiony</li>


vydání č. 6/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Odpady a obce</li>


vydání č. 7/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: IT služby a ochrana dat</li>


vydání č. 8/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Alternativní pohony</li>


vydání č. 9/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavby, rekonstrukce, revitalizace</li>


vydání č. 10/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň</li>


vydání č. 1/2020
53 Kč
Koupit
  <li>David Šimek, starosta Svitav: Náš systém motivace, jak se vrátit do komunity, funguje obousměrně. Příloha: Komunální projekt roku 2019 - představení všech projektů, které se této soutěže zúčastnily. Kauza: Rozpočtové určení daní se znovu vrací na scénu. Mají změny šancinull Správa a rozvoj: Reforma financování regionálního školství odstartovala. Co vše má obcím a školám přinéstnull</li>


vydání č. 2/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Regín Vřeská, starostka Zbyslavic: Menší obce jsou kořením veřejné správy v Česku. Kauza: Když pozitivní motivace nefunguje, má nastoupit sankcenull Správa a rozvoj: Změní se závazná stanoviska ministerstev na nezávaznánull Životní prostředí: Izrael, země (i vodě) zaslíbená. Postřehy z mise do židovského státu.</li>


vydání č. 3/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Martina Lisová, starostka Větrného Jeníkova: Mnohem těžší je vyjít s občany než s puberťáky. Kauza: Kraj řeší stovky správních řízení kvůli pochybením skládkařské firmy. Správa a rozvoj: Právnička roku 2019 Jana Zwyrtek Hamplová odpovídá na naše otázky. Ekonomika a finance: Strategie obce pro nakládání s penězi, jež nerostou na stromech.</li>


vydání č. 4/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Finanční produkty a pojištění pro města a obce</li>


vydání č. 5/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chytrá města</li>


vydání č. 6/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Obce a odpady</li>


vydání č. 7/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chytré obce a města</li>


vydání č. 8/2020
53 Kč
Koupit
  <li>...</li>


vydání č. 9/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavby a rekontrukce</li>


vydání č. 10/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň</li>


vydání č. 11/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Úspory energie, veřejné osvětlení</li>


vydání č. 12/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Komunální technika, čistota obcí a svoz odpadů</li>


vydání č. 11/2019
53 Kč
Koupit
  <li>Zdeněk Hřib, primátor Prahy: Stát by měl obcím doplatit svůj dluh. Kauza: Pro mnohé menší municipální ČOV čistírenské kaly asi hned tak brzy problémem být nepřestanou. Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudu. Správa a rozvoj: Uvolní se starostům více ruce k práci pro obcenull</li>


vydání č. 12/2019
53 Kč
Koupit
  <li>Soutěž Komunální projekt roku 2019: Absolutní vítězství patří Hrádku nad Nisou a jeho starostovi Josefu Horinkovi. Kauza: Nekompetentní státní orgány a anonym dovedly starostku málem do vězení. Rozhovor: Nejen o pozorování bílých volavek se starostou Hamru na Jezeře Milanem Dvořákem. Legislativa: Resumé seriálu Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů.</li>