Moderní obec odborný časopis pro veřejnou zprávu

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1211-0507
počet stran 62 - 80
cena na stánku 95 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
636 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
318 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 53 Kč

Popis


Měsíčník Moderní obec přináší praktické informace pro fungování územních samosprávných celků a jejich další rozvoj. Zaměřuje se na témata z oblasti ekonomiky a finančního řízení včetně dotačního managementu obcí, měst a regionů. Redakci zajímá i spolupráce radnic s místními firmami a podnikateli, problematika lokální ekonomiky, ale také nově se prosazující téma chytrých měst – smart cities. Velkou pozornost časopis věnuje životnímu prostředí a nakládání s odpady a vodohospodářské problematice. V Moderní obci najdete i rubriky věnované regionálnímu školství, sociální politice, bytové výstavbě, veřejné zeleni, údržbě a vytváření veřejného prostoru, péči o památky, cestovnímu ruchu, dopravní obslužností, stejně jako využívání informačních a komunikačních technologií či moderním způsobům řízení lidských zdrojů. Čtenáři velmi oceňují i rubriky Legislativa a Právní poradna. Moderní obec otiskuje i inspirativní zkušenosti radnic při podpoře místní kultury, spolkové činnosti, rozvoje sportu a využívání volného času.


Archiv vydánívydání č. 1/2019
53 Kč
Koupit
 • Karolína Koubová, primátorka Jihlavy: Změnu za vás nikdo neudělá. Správa a rozvoj: Stát ušetří. Přestupků přibude. Jak moc však budou bity obcenull Kauza: Stavební právo čeká další rekodifikace. Bude už konečnánull Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů.


vydání č. 2/2019
53 Kč
Koupit
 • Petr Helekal, starosta Dolní Čermné: Lepší prostořekost než trapné mlžení. Správa a rozvoj: S ministryní Klárou Dostálovou nejen o příštím programovém období Evropské unie. Kauza: Diskuse o způsobu jmenování ředitelů škol ještě nekončí. Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (2).


vydání č. 3/2019
53 Kč
Koupit
 • Jana Plamínková, starostka Slivence a pražská zastupitelka: V Praze chybí kompostárny. Ekonomika a finance: S ministryní financí Alenou Schillerovou nejen o rozpočtovém určení daní. Kauza: Topím, topíš, topíme, všichni se tu dusíme. Jak fungují kontroly kotlů v praxi. Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (3).


vydání č. 4/2019
53 Kč
Koupit
 • Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová-lázně: Turisté jsou u nás vítáni, ale někdy je jich mnoho. Správa a rozvoj: Představujeme čtrnáct uchazečů o titul Historické město roku 2019. Kauza: Zálohování PET lahví a plechovek by bylo přínosem, tvrdí studie. Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (4).


vydání č. 5/2019
53 Kč
Koupit
 • David Vodrážka, starosta Prahy 13: Vždy se sám sebe ptám, co daný krok přinese občanovi. Životní prostředí: Návrh nového zákona o odpadech hledá konsenzus. Kauza: Byznys s chudobou lze porazit jen přiškrcením státního penězovodu, z něhož bezdůvodně a vydatně čerpá. Legislativa: Majetkopárvní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (5)


vydání č. 6/2019
53 Kč
Koupit
 • Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky: I za útlumu ekonomiky by obce měly investovat, ale na základě strategické koncepce svého dalšího rozvoje. Kauza: Chová se stát k obcím vstřícně, když se zbavuje svého nepotřebného majetkunull Správa a rozvoj: Vstup prodejen z menších sídel do kvalitní franšízové sítě by mohl přibrzdit jejich pokračující úbytek. Téma: Obce a odpady: Ministr Richard Brabec o změnách, s nimiž musí počítat obce při nakládání s odpady.


vydání č. 7/2019
53 Kč
Koupit
 • Miroslava Švaříčková, starostka Brtnice: Památky a tradice žijí spolu. Kauza: Sonda v městech, kde sestavují pořadník žadatelů o bydlení. Správa a rozvoj: Předseda SMO ČR František Lukl: Pokud dnes cokoliv dostatečně hlasitě nevykřičíte do světa, jako by to ani neexistovalo. Správa a rozvoj: Rozhovor s předsedkyní Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou.


vydání č. 8/2019
53 Kč
Koupit
 • Antonín Stodůlka, starosta Chvalčova: Obec obcí dělá až pevná pospolitost lidí. Životní prostředí: K vyhledání úniků pitné vody z vodovodních řadů na Berounsku a Hořovicku slouží satelitní snímky. Kauza: Kontroverzní těžba štěrkopísku v Uherském Ostrohu: Vyhraje soukromý, či veřejný zájemnull Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (8).


vydání č. 1/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: IT ve veřejné správě. Miroslav Kocián, starosta Bílé Vody na Jesenicku: Vrátka ke slučování obcí se otevírají. Kauza: Test proporcionality a žádost o údaje o platech zaměstnanců radnic. Zamezí šikaně a odradí kverulantynull Legislativa: Dvě nenápadné novely zákona o obcích s velmi nápadnými důsledky. Správa a rozvoj: Dosahují starostky a starostové rozdílných výsledků při řízení obcínull Komunální politik roku 2017. Přehled soutěžních projektů.


vydání č. 2/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Zpětný odběr. Blanka Karešová, starostka Máslojed: Odměnou mně je hojná účast na akcích. Kauza: Chceme-li zachovat obydlené vesnice, musí v nich fungovat také internet. Legislativa: Dispozice s nemovitostmi (1): Na co radnice nesmí zapomínat a co přesto někdy zapomínají. Správa a rozvoj: Zajištění výkonu veřejné správy na území statutárních měst bývá provedeno rozdílně. Je to dobřenull


vydání č. 3/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Veřejná zeleň. Jak mít krásně rozkvetlou vesnicenull Zapojte po francouzsku občany! Kauza: Nápojové PET obaly. Co s nimi - zpoplatnit, nebo ještě lépe tříditnull Legislativa: Dispozice s nemovitostmi (2): Na co radnice nesmí zapomínat a co přesto někdy zapomínají. Josef Vondráček, starosta Rožmitálu pod Třemšínem: Šíříme kulturu i za les.


vydání č. 4/2018
53 Kč
Koupit
 • Lukáš Vlček, starosta města Pacov: Jsem sice extrémně soutěživý typ, ale naučil jsem se i prohrávat. Kauza: Kriminalizace samosprávy překračuje únosnou mez. Správa a rozvoj: Představení vítězů krajských kol soutěže o titul Historické město roku 2017. Ekonomika a finance: Hospodaření obcí v roce 2017 ve stylu Dr. Jekyll & pan Hyde.


vydání č. 5/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Finanční produkty pro města a obce


vydání č. 6/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Odpady a obce


vydání č. 7/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Bezpečné obce


vydání č. 8/2018
53 Kč
Koupit
 • Alena Rašková, primátorka Prostějova: Úsměv je mocná zbraň. Ekonomika a finance: Nad loňským hospodařením malých obcí. Legislativa: Vyhlašování oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Správa a rozvoj: Jak je to s kriminalitou velených zástupců územních samosprávnull


vydání č. 9/2018
53 Kč
Koupit
 • Milan Rác, starosta Zlatých Hor: Z těžby zlata jsme se přeorientovali na rozvoj turistického ruchu. Kauza: Může se obec bránit proti praktikám developerů, ale jaknull Legislativa: Jak předat funkci starosty až to přijde. Životní prostředí: Chystáte letos oslavu k 28. říjnunull Zasaďte na ní unikátní strom.


vydání č. 10/2018
53 Kč
Koupit
 • Co "tváře" Moderní obce z jejích posledních dvanácti čísel přejí naší republice a územní samosprávěnull


vydání č. 11/2018
53 Kč
Koupit
 • Alena Kacířová, starostka Dobratic: Role obce je v budování hardwaru. Kauza: Kůrovcová kalamitanull Zatím jsou biti vlastníci lesů. Ale časem můžeme citelně tratit všichni. Správa a rozvoj: Výzva k obnově a zatravnění historických polních cest v majetku obcí. Legislativa: Darovací smlouvy žádané radnicemi od občanů.


vydání č. 12/2018
53 Kč
Koupit
 • Jan Birke, starosta Náchoda: V čele radnice denně nosíte kůži na trh. Ekonomika a finance: Starostové v roli andělů v pekle a tři předpoklady rozvoje obce. Kauza: Úředníci z Prahy, vítejte jako kvalifikované pracovní síly v krajských metropolích. Příloha: Přehled všech projektů ze soutěže Komunální projekt roku 2018.