Moderní obec odborný časopis pro veřejnou zprávu

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1211-0507
počet stran 62 - 80
cena na stánku 100 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
636 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
318 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 53 Kč

Popis


Měsíčník Moderní obec přináší praktické informace pro fungování územních samosprávných celků a jejich další rozvoj. Zaměřuje se na témata z oblasti ekonomiky a finančního řízení včetně dotačního managementu obcí, měst a regionů. Redakci zajímá i spolupráce radnic s místními firmami a podnikateli, problematika lokální ekonomiky, ale také nově se prosazující téma chytrých měst – smart cities. Velkou pozornost časopis věnuje životnímu prostředí a nakládání s odpady a vodohospodářské problematice. V Moderní obci najdete i rubriky věnované regionálnímu školství, sociální politice, bytové výstavbě, veřejné zeleni, údržbě a vytváření veřejného prostoru, péči o památky, cestovnímu ruchu, dopravní obslužností, stejně jako využívání informačních a komunikačních technologií či moderním způsobům řízení lidských zdrojů. Čtenáři velmi oceňují i rubriky Legislativa a Právní poradna. Moderní obec otiskuje i inspirativní zkušenosti radnic při podpoře místní kultury, spolkové činnosti, rozvoje sportu a využívání volného času.


Archiv vydánívydání č. 1/2024
53 Kč
Koupit


vydání č. 2/2024
53 Kč
Koupit


vydání č. 1/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 2/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 3/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 4/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 5/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 6/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 7/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 8/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 9/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 10/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 11/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 12/2023
53 Kč
Koupit


vydání č. 3/2022
53 Kč
Koupit


vydání č. 4/2022
53 Kč
Koupit


vydání č. 5/2022
53 Kč
Koupit


vydání č. 6/2022
53 Kč
Koupit


vydání č. 7/2022
53 Kč
Koupit


vydání č. 8/2022
53 Kč
Koupit


vydání č. 9/2022
53 Kč
Koupit


vydání č. 10/2022
53 Kč
Koupit


vydání č. 11/2022
53 Kč
Koupit


vydání č. 12/2022
53 Kč
Koupit