Moderní obec odborný časopis pro veřejnou zprávu

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1211-0507
počet stran 62 - 80
cena na stánku 95 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
636 Kč

Pololetní předplatné (7 vydání)
elektronická verze
371 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 53 Kč

Popis


Měsíčník Moderní obec přináší praktické informace pro fungování územních samosprávných celků a jejich další rozvoj. Zaměřuje se na témata z oblasti ekonomiky a finančního řízení včetně dotačního managementu obcí, měst a regionů. Redakci zajímá i spolupráce radnic s místními firmami a podnikateli, problematika lokální ekonomiky, ale také nově se prosazující téma chytrých měst – smart cities. Velkou pozornost časopis věnuje životnímu prostředí a nakládání s odpady a vodohospodářské problematice. V Moderní obci najdete i rubriky věnované regionálnímu školství, sociální politice, bytové výstavbě, veřejné zeleni, údržbě a vytváření veřejného prostoru, péči o památky, cestovnímu ruchu, dopravní obslužností, stejně jako využívání informačních a komunikačních technologií či moderním způsobům řízení lidských zdrojů. Čtenáři velmi oceňují i rubriky Legislativa a Právní poradna. Moderní obec otiskuje i inspirativní zkušenosti radnic při podpoře místní kultury, spolkové činnosti, rozvoje sportu a využívání volného času.


Archiv vydánívydání č. 1/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: IT ve veřejné správě. Miroslav Kocián, starosta Bílé Vody na Jesenicku: Vrátka ke slučování obcí se otevírají. Kauza: Test proporcionality a žádost o údaje o platech zaměstnanců radnic. Zamezí šikaně a odradí kverulantynull Legislativa: Dvě nenápadné novely zákona o obcích s velmi nápadnými důsledky. Správa a rozvoj: Dosahují starostky a starostové rozdílných výsledků při řízení obcínull Komunální politik roku 2017. Přehled soutěžních projektů.


vydání č. 2/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Zpětný odběr. Blanka Karešová, starostka Máslojed: Odměnou mně je hojná účast na akcích. Kauza: Chceme-li zachovat obydlené vesnice, musí v nich fungovat také internet. Legislativa: Dispozice s nemovitostmi (1): Na co radnice nesmí zapomínat a co přesto někdy zapomínají. Správa a rozvoj: Zajištění výkonu veřejné správy na území statutárních měst bývá provedeno rozdílně. Je to dobřenull


vydání č. 3/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Veřejná zeleň. Jak mít krásně rozkvetlou vesnicenull Zapojte po francouzsku občany! Kauza: Nápojové PET obaly. Co s nimi - zpoplatnit, nebo ještě lépe tříditnull Legislativa: Dispozice s nemovitostmi (2): Na co radnice nesmí zapomínat a co přesto někdy zapomínají. Josef Vondráček, starosta Rožmitálu pod Třemšínem: Šíříme kulturu i za les.


vydání č. 4/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Chytrá města a obce


vydání č. 5/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Finanční produkty pro města a obce


vydání č. 6/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Odpady a obce


vydání č. 7/2018
53 Kč
Koupit
 • Téma: Bezpečné obce


vydání č. 8/2018
53 Kč
Koupit
 • Alena Rašková, primátorka Prostějova: Úsměv je mocná zbraň. Ekonomika a finance: Nad loňským hospodařením malých obcí. Legislativa: Vyhlašování oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Správa a rozvoj: Jak je to s kriminalitou velených zástupců územních samosprávnull


vydání č. 9/2018
53 Kč
Koupit
 • Milan Rác, starosta Zlatých Hor: Z těžby zlata jsme se přeorientovali na rozvoj turistického ruchu. Kauza: Může se obec bránit proti praktikám developerů, ale jaknull Legislativa: Jak předat funkci starosty až to přijde. Životní prostředí: Chystáte letos oslavu k 28. říjnunull Zasaďte na ní unikátní strom.


vydání č. 10/2018
53 Kč
Koupit
 • Co "tváře" Moderní obce z jejích posledních dvanácti čísel přejí naší republice a územní samosprávěnull


vydání č. 11/2018
53 Kč
Koupit
 • Alena Kacířová, starostka Dobratic: Role obce je v budování hardwaru. Kauza: Kůrovcová kalamitanull Zatím jsou biti vlastníci lesů. Ale časem můžeme citelně tratit všichni. Správa a rozvoj: Výzva k obnově a zatravnění historických polních cest v majetku obcí. Legislativa: Darovací smlouvy žádané radnicemi od občanů.


vydání č. 12/2018
53 Kč
Koupit
 • Jan Birke, starosta Náchoda: V čele radnice denně nosíte kůži na trh. Ekonomika a finance: Starostové v roli andělů v pekle a tři předpoklady rozvoje obce. Kauza: Úředníci z Prahy, vítejte jako kvalifikované pracovní síly v krajských metropolích. Příloha: Přehled všech projektů ze soutěže Komunální projekt roku 2018.