Moderní obec odborný časopis pro veřejnou zprávu

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1211-0507
počet stran 62 - 80
cena na stánku 95 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
636 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
318 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 53 Kč

Popis


Měsíčník Moderní obec přináší praktické informace pro fungování územních samosprávných celků a jejich další rozvoj. Zaměřuje se na témata z oblasti ekonomiky a finančního řízení včetně dotačního managementu obcí, měst a regionů. Redakci zajímá i spolupráce radnic s místními firmami a podnikateli, problematika lokální ekonomiky, ale také nově se prosazující téma chytrých měst – smart cities. Velkou pozornost časopis věnuje životnímu prostředí a nakládání s odpady a vodohospodářské problematice. V Moderní obci najdete i rubriky věnované regionálnímu školství, sociální politice, bytové výstavbě, veřejné zeleni, údržbě a vytváření veřejného prostoru, péči o památky, cestovnímu ruchu, dopravní obslužností, stejně jako využívání informačních a komunikačních technologií či moderním způsobům řízení lidských zdrojů. Čtenáři velmi oceňují i rubriky Legislativa a Právní poradna. Moderní obec otiskuje i inspirativní zkušenosti radnic při podpoře místní kultury, spolkové činnosti, rozvoje sportu a využívání volného času.


Archiv vydánívydání č. 1/2020
53 Kč
Koupit
 • David Šimek, starosta Svitav: Náš systém motivace, jak se vrátit do komunity, funguje obousměrně. Příloha: Komunální projekt roku 2019 - představení všech projektů, které se této soutěže zúčastnily. Kauza: Rozpočtové určení daní se znovu vrací na scénu. Mají změny šancinull Správa a rozvoj: Reforma financování regionálního školství odstartovala. Co vše má obcím a školám přinéstnull


vydání č. 2/2020
53 Kč
Koupit
 • Regín Vřeská, starostka Zbyslavic: Menší obce jsou kořením veřejné správy v Česku. Kauza: Když pozitivní motivace nefunguje, má nastoupit sankcenull Správa a rozvoj: Změní se závazná stanoviska ministerstev na nezávaznánull Životní prostředí: Izrael, země (i vodě) zaslíbená. Postřehy z mise do židovského státu.


vydání č. 3/2020
53 Kč
Koupit
 • Martina Lisová, starostka Větrného Jeníkova: Mnohem těžší je vyjít s občany než s puberťáky. Kauza: Kraj řeší stovky správních řízení kvůli pochybením skládkařské firmy. Správa a rozvoj: Právnička roku 2019 Jana Zwyrtek Hamplová odpovídá na naše otázky. Ekonomika a finance: Strategie obce pro nakládání s penězi, jež nerostou na stromech.


vydání č. 4/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma: Finanční produkty a pojištění pro města a obce


vydání č. 5/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma: Chytrá města


vydání č. 6/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma: Obce a odpady


vydání č. 7/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma: Chytré obce a města


vydání č. 8/2020
53 Kč
Koupit
 • ...


vydání č. 9/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma: Stavby a rekontrukce


vydání č. 1/2019
53 Kč
Koupit
 • Karolína Koubová, primátorka Jihlavy: Změnu za vás nikdo neudělá. Správa a rozvoj: Stát ušetří. Přestupků přibude. Jak moc však budou bity obcenull Kauza: Stavební právo čeká další rekodifikace. Bude už konečnánull Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů.


vydání č. 2/2019
53 Kč
Koupit
 • Petr Helekal, starosta Dolní Čermné: Lepší prostořekost než trapné mlžení. Správa a rozvoj: S ministryní Klárou Dostálovou nejen o příštím programovém období Evropské unie. Kauza: Diskuse o způsobu jmenování ředitelů škol ještě nekončí. Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (2).


vydání č. 3/2019
53 Kč
Koupit
 • Jana Plamínková, starostka Slivence a pražská zastupitelka: V Praze chybí kompostárny. Ekonomika a finance: S ministryní financí Alenou Schillerovou nejen o rozpočtovém určení daní. Kauza: Topím, topíš, topíme, všichni se tu dusíme. Jak fungují kontroly kotlů v praxi. Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (3).


vydání č. 4/2019
53 Kč
Koupit
 • Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová-lázně: Turisté jsou u nás vítáni, ale někdy je jich mnoho. Správa a rozvoj: Představujeme čtrnáct uchazečů o titul Historické město roku 2019. Kauza: Zálohování PET lahví a plechovek by bylo přínosem, tvrdí studie. Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (4).


vydání č. 5/2019
53 Kč
Koupit
 • David Vodrážka, starosta Prahy 13: Vždy se sám sebe ptám, co daný krok přinese občanovi. Životní prostředí: Návrh nového zákona o odpadech hledá konsenzus. Kauza: Byznys s chudobou lze porazit jen přiškrcením státního penězovodu, z něhož bezdůvodně a vydatně čerpá. Legislativa: Majetkopárvní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (5)


vydání č. 6/2019
53 Kč
Koupit
 • Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky: I za útlumu ekonomiky by obce měly investovat, ale na základě strategické koncepce svého dalšího rozvoje. Kauza: Chová se stát k obcím vstřícně, když se zbavuje svého nepotřebného majetkunull Správa a rozvoj: Vstup prodejen z menších sídel do kvalitní franšízové sítě by mohl přibrzdit jejich pokračující úbytek. Téma: Obce a odpady: Ministr Richard Brabec o změnách, s nimiž musí počítat obce při nakládání s odpady.


vydání č. 7/2019
53 Kč
Koupit
 • Miroslava Švaříčková, starostka Brtnice: Památky a tradice žijí spolu. Kauza: Sonda v městech, kde sestavují pořadník žadatelů o bydlení. Správa a rozvoj: Předseda SMO ČR František Lukl: Pokud dnes cokoliv dostatečně hlasitě nevykřičíte do světa, jako by to ani neexistovalo. Správa a rozvoj: Rozhovor s předsedkyní Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou.


vydání č. 8/2019
53 Kč
Koupit
 • Antonín Stodůlka, starosta Chvalčova: Obec obcí dělá až pevná pospolitost lidí. Životní prostředí: K vyhledání úniků pitné vody z vodovodních řadů na Berounsku a Hořovicku slouží satelitní snímky. Kauza: Kontroverzní těžba štěrkopísku v Uherském Ostrohu: Vyhraje soukromý, či veřejný zájemnull Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (8).


vydání č. 9/2019
53 Kč
Koupit
 • Barbora Arndt, starostka Suchohrdel: Lidé dnes musejí mít důvod k tomu, aby se rozhodli trvale žít v malé obci. Správa a rozvoj: Vzkaz místostarostovi Vendolí aneb Sporné části zákona o střetu zájmů otravují život komunální politikům. Legislativa: Nerovná role obcí a měst při pořizování územní studie krajiny správního obvodu ORP. Ekonomika a finance: Rozpočet obce na rok 2020 - fakta k sestavování rozpočtů (1).


vydání č. 10/2019
53 Kč
Koupit
 • Ladislava Rejsková, starostka Libotenic: Když dnes stát řekne optimalizace, v obcích nám naskakuje husí kůže. Evropská unie: Předseda Evropského výboru regionů K.- H. Lambertz odpovídal na obrázky Moderní obce. Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (10). Ekonomika a finance: Rozpočet obce na rok 2020 - fakta k sestavování rozpočtů. (2)


vydání č. 11/2019
53 Kč
Koupit
 • Zdeněk Hřib, primátor Prahy: Stát by měl obcím doplatit svůj dluh. Kauza: Pro mnohé menší municipální ČOV čistírenské kaly asi hned tak brzy problémem být nepřestanou. Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudu. Správa a rozvoj: Uvolní se starostům více ruce k práci pro obcenull


vydání č. 12/2019
53 Kč
Koupit
 • Soutěž Komunální projekt roku 2019: Absolutní vítězství patří Hrádku nad Nisou a jeho starostovi Josefu Horinkovi. Kauza: Nekompetentní státní orgány a anonym dovedly starostku málem do vězení. Rozhovor: Nejen o pozorování bílých volavek se starostou Hamru na Jezeře Milanem Dvořákem. Legislativa: Resumé seriálu Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů.


vydání č. 10/2018
53 Kč
Koupit
 • Co "tváře" Moderní obce z jejích posledních dvanácti čísel přejí naší republice a územní samosprávěnull


vydání č. 11/2018
53 Kč
Koupit
 • Alena Kacířová, starostka Dobratic: Role obce je v budování hardwaru. Kauza: Kůrovcová kalamitanull Zatím jsou biti vlastníci lesů. Ale časem můžeme citelně tratit všichni. Správa a rozvoj: Výzva k obnově a zatravnění historických polních cest v majetku obcí. Legislativa: Darovací smlouvy žádané radnicemi od občanů.


vydání č. 12/2018
53 Kč
Koupit
 • Jan Birke, starosta Náchoda: V čele radnice denně nosíte kůži na trh. Ekonomika a finance: Starostové v roli andělů v pekle a tři předpoklady rozvoje obce. Kauza: Úředníci z Prahy, vítejte jako kvalifikované pracovní síly v krajských metropolích. Příloha: Přehled všech projektů ze soutěže Komunální projekt roku 2018.