Moderní obec odborný časopis pro veřejnou zprávu

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1211-0507
počet stran 62 - 80
cena na stánku 95 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
636 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
318 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 53 Kč

Popis


Měsíčník Moderní obec přináší praktické informace pro fungování územních samosprávných celků a jejich další rozvoj. Zaměřuje se na témata z oblasti ekonomiky a finančního řízení včetně dotačního managementu obcí, měst a regionů. Redakci zajímá i spolupráce radnic s místními firmami a podnikateli, problematika lokální ekonomiky, ale také nově se prosazující téma chytrých měst – smart cities. Velkou pozornost časopis věnuje životnímu prostředí a nakládání s odpady a vodohospodářské problematice. V Moderní obci najdete i rubriky věnované regionálnímu školství, sociální politice, bytové výstavbě, veřejné zeleni, údržbě a vytváření veřejného prostoru, péči o památky, cestovnímu ruchu, dopravní obslužností, stejně jako využívání informačních a komunikačních technologií či moderním způsobům řízení lidských zdrojů. Čtenáři velmi oceňují i rubriky Legislativa a Právní poradna. Moderní obec otiskuje i inspirativní zkušenosti radnic při podpoře místní kultury, spolkové činnosti, rozvoje sportu a využívání volného času.


Archiv vydánívydání č. 1/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: TÉMA Komunální technika, údržba travnatých ploch</li>


vydání č. 2/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zpětný odběr</li>


vydání č. 3/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Doprava a dopravní systémy</li>


vydání č. 4/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Finance pro města a obce</li>


vydání č. 5/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chytré obce a města</li>


vydání č. 6/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Obce a odpady</li>


vydání č. 7/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: IT služby a ochrana dat</li>


vydání č. 8/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Elektromobilita a další alternativní pohony</li>


vydání č. 9/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavby a rekonstrukce</li>


vydání č. 10/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň</li>


vydání č. 11/2022
53 Kč
Koupit
 • dsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • sa dask dasjd jasdsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi asjdha sd adas dasdshdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi das as dasasasjdha shdajsk hdasd ajk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlas dasdasdasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa


vydání č. 1/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Komunální technika a údržba veřejné zeleně + Komunální projekt roku 2020</li>


vydání č. 2/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: ZPĚTNÝ ODBĚR</li>


vydání č. 3/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Doprava a dopravní obslužnost</li>


vydání č. 4/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Finance pro projekty obcí, měst a krajů</li>


vydání č. 5/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chytré obce, města a regiony</li>


vydání č. 6/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Odpady a obce</li>


vydání č. 7/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: IT služby a ochrana dat</li>


vydání č. 8/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Alternativní pohony</li>


vydání č. 9/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavby, rekonstrukce, revitalizace</li>


vydání č. 10/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň</li>


vydání č. 11/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Úspory energií, veřejné osvětlení</li>


vydání č. 12/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Čistota obcí a nakládání s odpady</li>


vydání č. 12/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Komunální technika, čistota obcí a svoz odpadů</li>