Náš chov odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0027-8068
počet stran 72 - 88
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1941

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Časopis Náš chov se specializuje na veškeré aspekty chovatelské činnosti z pohledu plemenářské práce, výživy zvířat i technologie jejich ustájení. Pravidelné Téma měsíce a Příloha časopisu tvoří jeho nedílnou, specializovanou součást.


Archiv vydánívydání č. 1/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Šlechtění, reprodukce a péče v průběhu březosti</li>


vydání č. 2/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Péče o mláďata</li>


vydání č. 3/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Výroba objemných krmiv, pastevní technologie</li>


vydání č. 4/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov prasat</li>


vydání č. 5/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Produkce mléka a jeho kvalita</li>


vydání č. 6/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zootechnická práce, hygiena, tepelný stres</li>


vydání č. 7/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Technologické inovace a smart farming</li>


vydání č. 8/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavby a rekonstrukce v ŽV</li>


vydání č. 9/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov skotu, ovcí a koz</li>


vydání č. 10/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov drůbeže</li>


vydání č. 11/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Systémy krmení a výživa zvířat</li>


vydání č. 1/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov hospodářských zvířat a životní prostředí</li>


vydání č. 2/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Péče o mláďata Speciální příloha: SMART FARMING</li>


vydání č. 3/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Objemná krmiva a pastevní technologie</li>


vydání č. 4/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Technologické inovace v chovech</li>


vydání č. 5/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov prasat</li>


vydání č. 6/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Produkce mléka a jeho kvalita</li>


vydání č. 7/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zootechnická práce, tepelný stres, hygiena</li>


vydání č. 8/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavby a rekonstrukce v živočišné výrobě</li>


vydání č. 9/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov skotu, ovcí a koz</li>


vydání č. 10/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov drůbeže Procházka Zemí živitelkou Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Chovatelé nosnic chtějí sektor rozvíjet, ne zachraňovat</li>


vydání č. 11/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Systémy krmení a výživy zvířat RNA ve spermiích skotu Automatické dojení pro velké mléčné farmy Význam mikroprvků ve výživě hyperplodných prasnic</li>


vydání č. 12/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Onemocnění hospodářských zvířat</li>


vydání č. 12/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Onemocnění hospodářských zvířat</li>