Náš chov odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0027-8068
počet stran 72 - 88
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1941

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Časopis Náš chov se specializuje na veškeré aspekty chovatelské činnosti z pohledu plemenářské práce, výživy zvířat i technologie jejich ustájení. Pravidelné Téma měsíce a Příloha časopisu tvoří jeho nedílnou, specializovanou součást.


Archiv vydánívydání č. 1/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Management farem a netradiční chovy. Kvalita hovězího masa z pastviny na talíř. Welfare v ekologických chovech prasat. Proč cvičit lamy a možnosti jejich využití.


vydání č. 2/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Produkce mléka a jeho kvalita. Perspektivy KU a genomické selekce. Je soužití s vlky reálnénull Hluková zátěž při dojení a její vliv na užitkovost.


vydání č. 3/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Výroba objemných krmiv, pastva a pastevní technologie. Sucho je přimělo bilancovat zásoby krmiv. Dělá vše pro to, aby slepice byly šťastnější. Srovnání kvality siláží vyrobených v roce 2019 s předchozími lety.


vydání č. 4/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Zootechnická práce, hygienické podmínky v chovech


vydání č. 5/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov prasat


vydání č. 6/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Reprodukce a péče o mláďata


vydání č. 7/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Živočišná výroba 4.0


vydání č. 8/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Stavby a rekonstrukce v živočišné výrobě


vydání č. 9/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov skotu, ovcí a koz Farma Ohař vsadila na buvoly Problémy výkrmu prasat Vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka


vydání č. 1/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Welfare v chovech hospodářských zvířat.


vydání č. 2/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Produkce mléka a jeho kvalita. Novela plemenářského zákona. Jak chovat prasata s profitemnull Faktory ovlivňující produkci a jakost mléka dojnic.


vydání č. 3/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Výroba objemných krmiv a pastva. Nepřítel zdraví dojnic útočí tiše. Sexuální život zvířat: Coolidgeův efekt. Přísevy a produkce píce v době sucha.


vydání č. 4/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Technologické inovace v chovech. Veterinární kontrola jatečných zvířat v ČR. Agrární zahraniční obchod Polska a České republiky. V Přeštěnicích stále líhnou housata.


vydání č. 5/2019
40 Kč
Koupit
 • Skudde malá ovce s velkým potenciálem. Téma: Chov prasat. Vyvrcholení mléčné soutěže. Sexuální život zvířat: mezidruhový sex. Atypická myopatie koní.


vydání č. 6/2019
40 Kč
Koupit
 • Evropský holštýnský šampionát – Libramont 2019. Téma: Reprodukce a péče o mláďata. Výsledky národní výstavy hospodářských zvířat. „Náhradníci“ plemeníků slibují rychlejší genetický pokrok. Optimální postupy při odchovu mladého skotu.


vydání č. 7/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Zootechnická práce a hygienické podmínky v chovech. Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2018. Zaostřeno na biosekuritu skotu. Zootechnická práce na úrovni šlechtitelského chovu.


vydání č. 8/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Stavby a rekonstrukce v ŽV. Odrazový můstek pro začínající společnosti. Brexit a zemědělství. Digitální technologie mění chov prasat.


vydání č. 9/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov dojeného a masného skotu. Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči mastitidě. Dlouhověkost dojnic v závislosti na jejich zevnějšku. Genomická testace plemen masného skotu.


vydání č. 10/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov drůbeže. Opět podzimní ročník opařanské výstavy. Šíření afrického moru prasat v EU. Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech, stavy nosnic a líhnutí v roce 2018.


vydání č. 11/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Systémy krmení a výživy zvířat. Udržet rentabilitu i krok s vývojem v zemědělství. Sběr a analýza SNP dat pro genomiku prasat. Typ míchacího krmného vozu a přesnost nakládky.


vydání č. 12/2019
40 Kč
Koupit
 • Speciální příloha Smart farming. Téma: Onemocnění hospodářských zvířat. Jak to vidí farmáři ve Finskunull Zlato ze Sommet de l´Elevage. Výsledky kontroly mléčné užitkovosti skotu.


vydání č. 10/2018
40 Kč
Koupit
 • Plemena měsíce: norik a slezský norik. Téma: Zootechnická práce a zásady zoohygieny. Kamenské hvězdy převálcovaly ostatní. Screeningové hodnocení v chovech dojnic. Deset let od zavedení zásad biologické bezpečnosti v chovech prasat.


vydání č. 11/2018
40 Kč
Koupit
 • Plemeno měsíce: gasconne. Téma: Systémy krmení a výživa zvířat. Holštýnskou národní vítězkou je prvotelka. Paratuberkulóza – aktuální nákazová situace v ČR. Inovace a nové trendy na EuroTieru 2018.


vydání č. 12/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Onemocnění hospodářských zvířat