Náš chov odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0027-8068
počet stran 72 - 88
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1941

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Časopis Náš chov se specializuje na veškeré aspekty chovatelské činnosti z pohledu plemenářské práce, výživy zvířat i technologie jejich ustájení. Pravidelné Téma měsíce a Příloha časopisu tvoří jeho nedílnou, specializovanou součást.


Archiv vydání



vydání č. 1/2018
40 Kč
Koupit
  • Téma: Produkční a reprodukční chovy. Holštýnské chovy v Itálii. Chov prasat podpoří nové dotace. ICAR atlas zdraví paznehtů.


vydání č. 2/2018
40 Kč
Koupit
  • TÉMA: Výroba objemných krmiv a pastevní technologie. Ekonomika výroby mléka v mezinárodním srovnání. Kombinované ustájení kojících prasnic. Gastrointestinální parazité koní a jejich rezistence.


vydání č. 3/2018
40 Kč
Koupit
  • TÉMA: Péče o mláďata. Hypokalcemie je otevřenou bránou pro další problémy. Trh s hovězím masem a ekonomika výkrmu skotu. Enrichment prostředí v chovu prasat.


vydání č. 4/2018
40 Kč
Koupit
  • TÉMA: Technologické inovace v chovech – Techagro 2018. Nové dotace na welfare prasat. Výrobní a konomické ukazatele výkrmu býků v ČR. Je model výpočtu PH u ovcí vyhovujícínull Plemeno měsíce: francouzská plemena.