Náš chov odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0027-8068
počet stran 72 - 88
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1941

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Časopis Náš chov se specializuje na veškeré aspekty chovatelské činnosti z pohledu plemenářské práce, výživy zvířat i technologie jejich ustájení. Pravidelné Téma měsíce a Příloha časopisu tvoří jeho nedílnou, specializovanou součást.


Archiv vydánívydání č. 1/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov hospodářských zvířat a životní prostředí


vydání č. 2/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Péče o mláďata Speciální příloha: SMART FARMING


vydání č. 3/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Objemná krmiva a pastevní technologie


vydání č. 4/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Technologické inovace v chovech


vydání č. 5/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov prasat


vydání č. 6/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Produkce mléka a jeho kvalita


vydání č. 7/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Zootechnická práce, tepelný stres, hygiena


vydání č. 1/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Management farem a netradiční chovy. Kvalita hovězího masa z pastviny na talíř. Welfare v ekologických chovech prasat. Proč cvičit lamy a možnosti jejich využití.


vydání č. 2/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Produkce mléka a jeho kvalita. Perspektivy KU a genomické selekce. Je soužití s vlky reálnénull Hluková zátěž při dojení a její vliv na užitkovost.


vydání č. 3/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Výroba objemných krmiv, pastva a pastevní technologie. Sucho je přimělo bilancovat zásoby krmiv. Dělá vše pro to, aby slepice byly šťastnější. Srovnání kvality siláží vyrobených v roce 2019 s předchozími lety.


vydání č. 4/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Zootechnická práce, hygienické podmínky v chovech


vydání č. 5/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov prasat


vydání č. 6/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Reprodukce a péče o mláďata


vydání č. 7/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Živočišná výroba 4.0


vydání č. 8/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Stavby a rekonstrukce v živočišné výrobě


vydání č. 9/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov skotu, ovcí a koz Farma Ohař vsadila na buvoly Problémy výkrmu prasat Vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka


vydání č. 10/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov drůbeže


vydání č. 11/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Systémy krmení a výživa zvířat


vydání č. 12/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Onemocnění hospodářských zvířat


vydání č. 8/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Stavby a rekonstrukce v ŽV. Odrazový můstek pro začínající společnosti. Brexit a zemědělství. Digitální technologie mění chov prasat.


vydání č. 9/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov dojeného a masného skotu. Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči mastitidě. Dlouhověkost dojnic v závislosti na jejich zevnějšku. Genomická testace plemen masného skotu.


vydání č. 10/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Chov drůbeže. Opět podzimní ročník opařanské výstavy. Šíření afrického moru prasat v EU. Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech, stavy nosnic a líhnutí v roce 2018.


vydání č. 11/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Systémy krmení a výživy zvířat. Udržet rentabilitu i krok s vývojem v zemědělství. Sběr a analýza SNP dat pro genomiku prasat. Typ míchacího krmného vozu a přesnost nakládky.


vydání č. 12/2019
40 Kč
Koupit
 • Speciální příloha Smart farming. Téma: Onemocnění hospodářských zvířat. Jak to vidí farmáři ve Finskunull Zlato ze Sommet de l´Elevage. Výsledky kontroly mléčné užitkovosti skotu.