Náš chov odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0027-8068
počet stran 72 - 88
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1941

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Časopis Náš chov se specializuje na veškeré aspekty chovatelské činnosti z pohledu plemenářské práce, výživy zvířat i technologie jejich ustájení. Pravidelné Téma měsíce a Příloha časopisu tvoří jeho nedílnou, specializovanou součást.


Archiv vydánívydání č. 1/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov hospodářských zvířat a životní prostředí</li>


vydání č. 2/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Péče o mláďata Speciální příloha: SMART FARMING</li>


vydání č. 3/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Objemná krmiva a pastevní technologie</li>


vydání č. 4/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Technologické inovace v chovech</li>


vydání č. 5/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov prasat</li>


vydání č. 6/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Produkce mléka a jeho kvalita</li>


vydání č. 7/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zootechnická práce, tepelný stres, hygiena</li>


vydání č. 8/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavby a rekonstrukce v živočišné výrobě</li>


vydání č. 9/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov skotu, ovcí a koz</li>


vydání č. 10/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov drůbeže Procházka Zemí živitelkou Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Chovatelé nosnic chtějí sektor rozvíjet, ne zachraňovat</li>


vydání č. 1/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Management farem a netradiční chovy. Kvalita hovězího masa z pastviny na talíř. Welfare v ekologických chovech prasat. Proč cvičit lamy a možnosti jejich využití.</li>


vydání č. 2/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Produkce mléka a jeho kvalita. Perspektivy KU a genomické selekce. Je soužití s vlky reálnénull Hluková zátěž při dojení a její vliv na užitkovost.</li>


vydání č. 3/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Výroba objemných krmiv, pastva a pastevní technologie. Sucho je přimělo bilancovat zásoby krmiv. Dělá vše pro to, aby slepice byly šťastnější. Srovnání kvality siláží vyrobených v roce 2019 s předchozími lety.</li>


vydání č. 4/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zootechnická práce, hygienické podmínky v chovech</li>


vydání č. 5/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov prasat</li>


vydání č. 6/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Reprodukce a péče o mláďata</li>


vydání č. 7/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Živočišná výroba 4.0</li>


vydání č. 8/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavby a rekonstrukce v živočišné výrobě</li>


vydání č. 9/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov skotu, ovcí a koz Farma Ohař vsadila na buvoly Problémy výkrmu prasat Vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka</li>


vydání č. 10/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Chov drůbeže</li>


vydání č. 11/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Systémy krmení a výživa zvířat</li>


vydání č. 12/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Onemocnění hospodářských zvířat</li>


vydání č. 11/2019
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Systémy krmení a výživy zvířat. Udržet rentabilitu i krok s vývojem v zemědělství. Sběr a analýza SNP dat pro genomiku prasat. Typ míchacího krmného vozu a přesnost nakládky.</li>


vydání č. 12/2019
40 Kč
Koupit
  <li>Speciální příloha Smart farming. Téma: Onemocnění hospodářských zvířat. Jak to vidí farmáři ve Finskunull Zlato ze Sommet de l´Elevage. Výsledky kontroly mléčné užitkovosti skotu.</li>