Náš chov odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0027-8068
počet stran 72 - 88
cena na stánku 85 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1941

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Časopis Náš chov se specializuje na veškeré aspekty chovatelské činnosti z pohledu plemenářské práce, výživy zvířat i technologie jejich ustájení. Pravidelné Téma měsíce a Příloha časopisu tvoří jeho nedílnou, specializovanou součást.


Archiv vydánívydání č. 1/2023
40 Kč
Koupit


vydání č. 2/2023
40 Kč
Koupit


vydání č. 3/2023
40 Kč
Koupit


vydání č. 4/2023
40 Kč
Koupit


vydání č. 5/2023
40 Kč
Koupit


vydání č. 6/2023
40 Kč
Koupit


vydání č. 7/2023
40 Kč
Koupit


vydání č. 8/2023
40 Kč
Koupit


vydání č. 9/2023
40 Kč
Koupit


vydání č. 1/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 2/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 3/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 4/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 5/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 6/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 7/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 8/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 9/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 10/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 11/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 12/2022
40 Kč
Koupit


vydání č. 10/2021
40 Kč
Koupit


vydání č. 11/2021
40 Kč
Koupit


vydání č. 12/2021
40 Kč
Koupit