Odpady odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1210-4922
počet stran 36 - 44
cena na stánku 80 Kč
vychází 12 vydání

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
528 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
264 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 44 Kč

Popis


Odpady jsou měsíčník s více než desetiletou tradicí, specializovaný na kompletní informace o odpadech. Seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse, polemiky i zkušenosti z praxe. Časopis pokrývá i nové oblasti jako jsou manažerské environmentální systémy, IPPC nebo počítačové technologie.


Archiv vydánívydání č. 1/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma číslo: Předcházení vzniku odpadů. Nové zákony schválila vláda. Když pozitivní motivace nefunguje. Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě. Ryze česká technologie pro výrobu biometanu.


vydání č. 2/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma: Zpětný odběr. Lithiové baterie s sebou nesou při zpětném odběru rizika. Zákaz skládkování i rozdělení poplatků ještě vyvolá velkou diskusi. Brusel chce prosadit zavlažování polí odpadními vodami.


vydání č. 3/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Zpracování odpadů. Plazmové zplyňování si poradí s plasty, kaly i nebezpečnými odpady. Nové poznatky o zpracování odpadů z kožedělného průmyslu.


vydání č. 4/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Energetické využití odpadů


vydání č. 5/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady


vydání č. 6/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Odpady a obce


vydání č. 7/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Poradenství a inovace


vydání č. 8/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Bioodpady


vydání č. 9/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Technika a technologie pro odpady


vydání č. 1/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Předcházení vzniku odpadů. Speciál: Zálohy. Zpráva o životním prostředí ČR 2017. Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky. BPS Rapotín - Jedna z mála odpadových bioplynek.


vydání č. 2/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Zpracování odpadů.


vydání č. 3/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Zpětný odběr.


vydání č. 4/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Energetické využití odpadů. Směrnice o jednorázových plastových výrobcích. Každá pneumatika je jiná. Nelegální demontáž lednic. Normy pro skládkování odpadů.


vydání č. 5/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady. Speciál: Půda a voda. Plazma pro medicínský odpad. Školský sběr papíru potřebujeme. Překládací stanice v Plzeňském kraji.


vydání č. 6/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Odpady a obce. Speciál: Návrhy nových zákonů. Čeká nás odpadková revoluce. Rizika při nakládání s lithiovými bateriemi. Udělování autorizací podle zákona o obalech.


vydání č. 7/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Plasty. Zálohování PET lahví lettering nevyřeší. Rizika skládkování odpadů a jejich příčin. Křišťálovou popelnici získal Beroun. Co budeme dělat s tím odpadem.


vydání č. 8/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Bioodpad. Kaly z čistíren odpadních vod. Recyklace plastů v Indonésii. Změny v Basilejské úmluvě. Hřiště z pryžových recyklátů.


vydání č. 9/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Technika pro odpady Drony mapují skládky


vydání č. 10/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Průmysl a odpady. Malé ZEVO pro průmysl. Kvalita recyklátů i recyklačních procesů. Zálohování PET lahví. Popeláři jako hvězdy fotografie.


vydání č. 11/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Sanace. Jou dosažitelné cíle pro biologicky rozložitelné odpadynull Praha zkouší sběr gastroodpadu. Radnice přišly o miliony. Asfalt jako vedlejší produkt.


vydání č. 12/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Komunální technika, čistota obce a svoz odpadů. Sběr a zpracování bioodpadů. Jak nalít finance do oběhového hospodářství. Palivo ze směsného komunálního odpadu. Evropská komise zavádí právo na opravu.


vydání č. 10/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Odpady a průmysl Speciál: Okna- sklo a PVC


vydání č. 11/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Sanace starých zátěží


vydání č. 12/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma: Komunální technika. Recyklace kovonosných odpadů. Zákaz jednorázových plastů. Odpad a neodpad. Jak je to doopravdy s Ocean Cleanup.