Odpady odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1210-4922
počet stran 36 - 44
cena na stánku 80 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1991

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
528 Kč

Pololetní předplatné (7 vydání)
elektronická verze
308 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 44 Kč

Popis


Odpady jsou měsíčník s více než desetiletou tradicí, specializovaný na kompletní informace o odpadech. Seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse, polemiky i zkušenosti z praxe. Časopis pokrývá i nové oblasti jako jsou manažerské environmentální systémy, IPPC nebo počítačové technologie.


Archiv vydánívydání č. 1/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Předcházení vzniku a znovuvyužití odpadů</li>


vydání č. 2/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Zpětný odběr</li>


vydání č. 3/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zpracování odpadů</li>


vydání č. 4/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma: Energetické využití odpadů</li>


vydání č. 5/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma: Stavební a demoliční odpad</li>


vydání č. 6/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma: Obce a odpady</li>


vydání č. 7/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma měsíce: Elektroodpad</li>


vydání č. 8/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma: Biologicky rozložitelné odpady</li>


vydání č. 9/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma měsíce: Technika a technologie pro odpady</li>


vydání č. 10/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma: Průmyslové odpady</li>


vydání č. 11/2022
44 Kč
Koupit
  <li>Téma měsíce: Sanace a odpadní vody</li>


vydání č. 1/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Speciál: Nové odpadové zákony Téma: Předcházení vzniku odpadů</li>


vydání č. 2/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma: Zpětný odběr Recyklace hliníku: plechovky jsou trochu problém Češko se připravuje na recyklaci lithium-iontových baterií</li>


vydání č. 3/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Zpracování odpadů</li>


vydání č. 4/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Energetické a jiné využití odpadů</li>


vydání č. 5/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Stavební a demoliční odpady</li>


vydání č. 6/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Obce a odpady</li>


vydání č. 7/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Elektroodpad Speciál: Vzdělávání</li>


vydání č. 8/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Kompostárny a BRKO</li>


vydání č. 9/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Technika a technologie pro odpady</li>


vydání č. 10/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Průmyslové odpady</li>


vydání č. 11/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Sanace a odpadní vody</li>


vydání č. 12/2021
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Čistota obce a svoz odpadů</li>


vydání č. 12/2020
44 Kč
Koupit
  <li>Téma čísla: Komunální technika</li>