Odpady odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1210-4922
počet stran 36 - 44
cena na stánku 80 Kč
vychází 12 vydání

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
528 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
264 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 44 Kč

Popis


Odpady jsou měsíčník s více než desetiletou tradicí, specializovaný na kompletní informace o odpadech. Seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse, polemiky i zkušenosti z praxe. Časopis pokrývá i nové oblasti jako jsou manažerské environmentální systémy, IPPC nebo počítačové technologie.


Archiv vydánívydání č. 1/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Předcházení vzniku odpadů. Speciál: Zálohy. Zpráva o životním prostředí ČR 2017. Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky. BPS Rapotín - Jedna z mála odpadových bioplynek.


vydání č. 2/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Zpracování odpadů.


vydání č. 3/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Zpětný odběr.


vydání č. 1/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Re-use, recyklace a up-cycling. Speciál: Recyklace Li-ion baterií. Lepší využití surovin je trend. Chyby při nakládání s autovraky. Použití kalů na zemědělské půdě.


vydání č. 2/2018
44 Kč
Koupit
 • Zpětný odběr SFŽP: Potřebujeme zpracovatelská zařízení. Názory na zvyšování poplatků. Výsledky Plánu odpadového hospodářství. Sanace jsou pomalé a drahé.


vydání č. 3/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Zpracování odpadů. Zlomový rok ZEVO Malešice. Nová evropská strategie pro plasty. Dopis pro města a obce: ministerstvo reaguje. Recyklace elektroniky se zpomalovači hoření.


vydání č. 4/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Energetické využití odpadů


vydání č. 5/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpad


vydání č. 6/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Odpady a obce


vydání č. 7/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: konzultace a poradenství. Poslední dotace do odpadového hospodářství obdnull Evropa chce zakázat jednorázové výrobky z plastů. Smíšení odpadů na překladišti.


vydání č. 8/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Bioodpad a kaly. Čistírenské kaly v nařízení o hnojivech. Vratné láhve přece jen na obzorunull Hodnotící zpráva OECD. Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika.


vydání č. 9/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Technika pro odpady. Speciál: Mechanicko-biologická úprava v Polsku. Briketování pěnového polystyrenu je podmínkou recyklace. Olej a jeho evidence ve vazbě na spotřební daň. Česká pozice: Zakažme jednorázové plasty.


vydání č. 10/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Odpady a průmysl Speciál: Okna- sklo a PVC


vydání č. 11/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Sanace starých zátěží


vydání č. 12/2018
44 Kč
Koupit
 • Téma: Komunální technika. Recyklace kovonosných odpadů. Zákaz jednorázových plastů. Odpad a neodpad. Jak je to doopravdy s Ocean Cleanup.