Odpady odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí

skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1210-4922
počet stran 36 - 44
cena na stánku 80 Kč
vychází 12 vydání

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
528 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
264 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 44 Kč

Popis


Odpady jsou měsíčník s více než desetiletou tradicí, specializovaný na kompletní informace o odpadech. Seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse, polemiky i zkušenosti z praxe. Časopis pokrývá i nové oblasti jako jsou manažerské environmentální systémy, IPPC nebo počítačové technologie.


Archiv vydánívydání č. 1/2021
44 Kč
Koupit
 • Speciál: Nové odpadové zákony Téma: Předcházení vzniku odpadů


vydání č. 2/2021
44 Kč
Koupit
 • Téma: Zpětný odběr Recyklace hliníku: plechovky jsou trochu problém Češko se připravuje na recyklaci lithium-iontových baterií


vydání č. 3/2021
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Zpracování odpadů


vydání č. 4/2021
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Energetické a jiné využití odpadů


vydání č. 5/2021
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady


vydání č. 6/2021
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Obce a odpady


vydání č. 7/2021
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Elektroodpad Speciál: Vzdělávání


vydání č. 1/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma číslo: Předcházení vzniku odpadů. Nové zákony schválila vláda. Když pozitivní motivace nefunguje. Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě. Ryze česká technologie pro výrobu biometanu.


vydání č. 2/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma: Zpětný odběr. Lithiové baterie s sebou nesou při zpětném odběru rizika. Zákaz skládkování i rozdělení poplatků ještě vyvolá velkou diskusi. Brusel chce prosadit zavlažování polí odpadními vodami.


vydání č. 3/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Zpracování odpadů. Plazmové zplyňování si poradí s plasty, kaly i nebezpečnými odpady. Nové poznatky o zpracování odpadů z kožedělného průmyslu.


vydání č. 4/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Energetické využití odpadů


vydání č. 5/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady


vydání č. 6/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Odpady a obce


vydání č. 7/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Poradenství a inovace


vydání č. 8/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Bioodpady


vydání č. 9/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Technika a technologie pro odpady


vydání č. 10/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Průmysl a odpady


vydání č. 11/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma: Sanace


vydání č. 12/2020
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Komunální technika


vydání č. 8/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Bioodpad. Kaly z čistíren odpadních vod. Recyklace plastů v Indonésii. Změny v Basilejské úmluvě. Hřiště z pryžových recyklátů.


vydání č. 9/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Technika pro odpady Drony mapují skládky


vydání č. 10/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Průmysl a odpady. Malé ZEVO pro průmysl. Kvalita recyklátů i recyklačních procesů. Zálohování PET lahví. Popeláři jako hvězdy fotografie.


vydání č. 11/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma čísla: Sanace. Jou dosažitelné cíle pro biologicky rozložitelné odpadynull Praha zkouší sběr gastroodpadu. Radnice přišly o miliony. Asfalt jako vedlejší produkt.


vydání č. 12/2019
44 Kč
Koupit
 • Téma: Komunální technika, čistota obce a svoz odpadů. Sběr a zpracování bioodpadů. Jak nalít finance do oběhového hospodářství. Palivo ze směsného komunálního odpadu. Evropská komise zavádí právo na opravu.