Profi Florista/Bloom's World časopis českých a slovenských floristů

skupina: Časopis pro profesionální zahradníky a floristy, ISSN: 1803-8166
počet stran 64 - 100
cena na stánku 145 Kč
vychází 6 vydání
vychází od roku 2008

Varianty předplatného


Roční předplatné (6 vydání)
elektronická verze
450 Kč

Pololetní předplatné (3 vydání)
elektronická verze
225 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 75 Kč

Popis
Archiv vydání


Archiv je prázdný.