Úroda odborný časopis pro rostlinnou produkci

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0139-6013
počet stran 88
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1953

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Cílovou skupinou jsou pracovníci specializovaní na rostlinnou výrobu. Časopis pokrývá všechny obory rostlinné produkce, a to v kontextu s obdobím hospodářského roku. Články jsou řazeny v systému plodinových rubrik a aktuálně reflektují témata dané sezóny z pohledu ochrany a výživy rostlin, osiv a sadby a technologie pěstování. Komplexněji je pak pojato jedno téma. Časopis je celobarevný, má rozsah 80 stran. Je významně zastoupen také u čtenářů ve Slovenské republice a je zařazený mezi odborné recenzované časopisy.


Archiv vydánívydání č. 1/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Příprava půdy a setí jarních obilnin


vydání č. 2/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin


vydání č. 3/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Hnojení a stimulace během vegetace


vydání č. 4/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Regulace plevelů v porostech


vydání č. 5/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům


vydání č. 6/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Ozimá řepka


vydání č. 7/2021
40 Kč
Koupit
 • Téma: Ozimmé obilniny


vydání č. 1/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Příprava půdy a setí jařin. Hnojení jarního ječmene fosforem na jařenull Škůdci řepky na jaře: stonkoví krytonosci. České semenářství trav a jetelovin dnes. Vliv zapravení digestátu na vlastnosti půdy.


vydání č. 2/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin. Shrnutí příčin škodlivosti hraboše polního. Možnosti herbicidní regulace plevelů v kukuřici. Je čas využít jeteloviny v rámci meziplodinnull Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté.


vydání č. 3/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Hnojení a stimulace během vegetace. Přemnožení hraboše řeší více zemí. Škůdci řepky na jaře: blýskáček a krytonosec. Perspektivy využití inhibitorů ureázy a nitrifikace. Precizní aplikace tekutých organických hnojiv do brambor.


vydání č. 4/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Regulace plevelů v porostech


vydání č. 5/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům


vydání č. 6/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Ozimá řepka


vydání č. 7/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Ozimé obilniny


vydání č. 8/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Podzimní akce + příloha


vydání č. 9/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Uskladnění produkce


vydání č. 10/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Luskoviny a okopaniny


vydání č. 11/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy


vydání č. 12/2020
40 Kč
Koupit
 • Téma: Pěstování kukuřice a čiroku


vydání č. 8/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Podzimní aplikace. Celosvětový kongres věnovaný řepce. Odrůdová rezistence k BYDV u obilnin. Mšice broskvoňová: rezistence a možnosti ochrany. Působení reziduí herbicidů na sousední a následné plodiny.


vydání č. 9/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Uskladnění produkce. Extrémní přemnožení hraboše polního a škody v roce 2019. Zimovzdornost současného sortimentu ozimého ječmene. Monitoring a ochrana proti hlavním škůdcům řepky na podzim. Prevence a opatření proti výskytu skladištních škůdců v obilí.


vydání č. 10/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Luskoviny a okopaniny. Jakon a jeho pěstování v ČR. Kvůli hrabošům změnili osevní postup. Ošetření obilí napadeného skladištními škůdci. Využití biologické fixace dusíku v současném zemědělství.


vydání č. 11/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy. Pěstování olejného lnu v ČR. Máme aplikovat sedimenty na půdunull Zkušenosti s kapkovou závlahou u brambor. Vliv hnojení kompostem na povrchový odtok.


vydání č. 12/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Pěstování kukuřice. Rozdíly v produkci a parametrech odrůd konopí. Tvorba mulče v protierozních technologiích u kukuřice. Ukončení vegetace u brambor a možnosti řešení. Využití biologické ochrany v porostech jetelovin.