Úroda odborný časopis pro rostlinnou produkci

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0139-6013
počet stran 88
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1953

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Cílovou skupinou jsou pracovníci specializovaní na rostlinnou výrobu. Časopis pokrývá všechny obory rostlinné produkce, a to v kontextu s obdobím hospodářského roku. Články jsou řazeny v systému plodinových rubrik a aktuálně reflektují témata dané sezóny z pohledu ochrany a výživy rostlin, osiv a sadby a technologie pěstování. Komplexněji je pak pojato jedno téma. Časopis je celobarevný, má rozsah 80 stran. Je významně zastoupen také u čtenářů ve Slovenské republice a je zařazený mezi odborné recenzované časopisy.


Archiv vydánívydání č. 1/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Příprava půdy a setí jarních obilnin</li>


vydání č. 2/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin</li>


vydání č. 3/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Hnojení a stimulace během vegetace</li>


vydání č. 4/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Regulace plevelů v porostech</li>


vydání č. 5/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům</li>


vydání č. 6/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ozimá řepka</li>


vydání č. 7/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ozimmé obilniny</li>


vydání č. 8/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Podzimní aplikace příloha</li>


vydání č. 9/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Uskladnění produkce</li>


vydání č. 10/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Luskoviny a okopaniny</li>


vydání č. 1/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Příprava půdy a setí jařin. Hnojení jarního ječmene fosforem na jařenull Škůdci řepky na jaře: stonkoví krytonosci. České semenářství trav a jetelovin dnes. Vliv zapravení digestátu na vlastnosti půdy.</li>


vydání č. 2/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin. Shrnutí příčin škodlivosti hraboše polního. Možnosti herbicidní regulace plevelů v kukuřici. Je čas využít jeteloviny v rámci meziplodinnull Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté.</li>


vydání č. 3/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Hnojení a stimulace během vegetace. Přemnožení hraboše řeší více zemí. Škůdci řepky na jaře: blýskáček a krytonosec. Perspektivy využití inhibitorů ureázy a nitrifikace. Precizní aplikace tekutých organických hnojiv do brambor.</li>


vydání č. 4/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Regulace plevelů v porostech</li>


vydání č. 5/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům</li>


vydání č. 6/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ozimá řepka</li>


vydání č. 7/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ozimé obilniny</li>


vydání č. 8/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Podzimní akce + příloha</li>


vydání č. 9/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Uskladnění produkce</li>


vydání č. 10/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Luskoviny a okopaniny</li>


vydání č. 11/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy</li>


vydání č. 12/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Pěstování kukuřice a čiroku</li>


vydání č. 11/2019
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy. Pěstování olejného lnu v ČR. Máme aplikovat sedimenty na půdunull Zkušenosti s kapkovou závlahou u brambor. Vliv hnojení kompostem na povrchový odtok.</li>


vydání č. 12/2019
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Pěstování kukuřice. Rozdíly v produkci a parametrech odrůd konopí. Tvorba mulče v protierozních technologiích u kukuřice. Ukončení vegetace u brambor a možnosti řešení. Využití biologické ochrany v porostech jetelovin.</li>