Úroda odborný časopis pro rostlinnou produkci

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0139-6013
počet stran 88
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1953

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Cílovou skupinou jsou pracovníci specializovaní na rostlinnou výrobu. Časopis pokrývá všechny obory rostlinné produkce, a to v kontextu s obdobím hospodářského roku. Články jsou řazeny v systému plodinových rubrik a aktuálně reflektují témata dané sezóny z pohledu ochrany a výživy rostlin, osiv a sadby a technologie pěstování. Komplexněji je pak pojato jedno téma. Časopis je celobarevný, má rozsah 80 stran. Je významně zastoupen také u čtenářů ve Slovenské republice a je zařazený mezi odborné recenzované časopisy.


Archiv vydánívydání č. 1/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Příprava půdy a setí jařin</li>


vydání č. 2/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin</li>


vydání č. 3/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Hnojení a stimulace během vegetace</li>


vydání č. 4/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Regulace plevelů v porostech Příloha: ŘEPKA</li>


vydání č. 5/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům</li>


vydání č. 6/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ozimá řepka</li>


vydání č. 7/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ozimé obilniny</li>


vydání č. 8/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Podzimní aplikace +příloha</li>


vydání č. 9/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Uskladnění produkce</li>


vydání č. 10/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Luskoviny a okopaniny</li>


vydání č. 11/2022
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy</li>


vydání č. 1/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Příprava půdy a setí jarních obilnin</li>


vydání č. 2/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin</li>


vydání č. 3/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Hnojení a stimulace během vegetace</li>


vydání č. 4/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Regulace plevelů v porostech</li>


vydání č. 5/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům</li>


vydání č. 6/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ozimá řepka</li>


vydání č. 7/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Ozimmé obilniny</li>


vydání č. 8/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Podzimní aplikace příloha</li>


vydání č. 9/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Uskladnění produkce</li>


vydání č. 10/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Luskoviny a okopaniny</li>


vydání č. 11/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy</li>


vydání č. 12/2021
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Pěstování kukuřice a čiroku</li>


vydání č. 12/2020
40 Kč
Koupit
  <li>Téma: Pěstování kukuřice a čiroku</li>