Úroda odborný časopis pro rostlinnou produkci

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 0139-6013
počet stran 88
cena na stánku 70 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1953

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
480 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Cílovou skupinou jsou pracovníci specializovaní na rostlinnou výrobu. Časopis pokrývá všechny obory rostlinné produkce, a to v kontextu s obdobím hospodářského roku. Články jsou řazeny v systému plodinových rubrik a aktuálně reflektují témata dané sezóny z pohledu ochrany a výživy rostlin, osiv a sadby a technologie pěstování. Komplexněji je pak pojato jedno téma. Časopis je celobarevný, má rozsah 80 stran. Je významně zastoupen také u čtenářů ve Slovenské republice a je zařazený mezi odborné recenzované časopisy.


Archiv vydánívydání č. 1/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Příprava půdy a setí jařin. Silný výskyt dlhánika kukuričného na juhu Slovenska. Retrospektivní monitoring změn vybraných půdních vlastností. Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě. Integrovaná ochrana kmínu kořenného.


vydání č. 2/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin. Insekticidní ochrana ozimé řepky v podzimním a časně jarním období. Uplatnění meziplodin a jejich přínos pro zemědělství. Efektivnější fotosyntéza slibuje vyšší výnosy. Čiroky a béry jako strniskové meziplodiny.


vydání č. 3/2019
40 Kč
Koupit
 • Téma: Hnojení a stimulace během vegetace. Mák s podsevem jarního ječmene. Hnojení řepky po letošní zimě. Vliv hnojení na výnos a obsah živin hrachu a pelušky. Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářství.


vydání č. 1/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Příprava půdy a setí jařin. Zrušit biopaliva první generace - ano, nebo nenull České žito má dobrou kvalitu. Kukuřice v systému smíšené kultury. Vitalita osiva ve vztahu k výnosovým prvkům máku.


vydání č. 2/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin. Ochrana proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému. Rizika spojená s rezidui glyfosátu v zemědělských produktech. Použití herbicidů u brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů. Jak se vypínají rostliny.


vydání č. 3/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma:Hnojení a stimulace během vegetace. Jarní škůdci máku setého. Optimalizace hnojení ozimé pšenice sírou. Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům. Současné trendy v hnojení brambor.


vydání č. 4/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Regulace plevelů v porostech. Signalizace ošetření proti bílé hnilobě řepky. Co platí rostlina za rezistenci. Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkem. Inovace pěstování brambor pro lepší zadržení vody.


vydání č. 5/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům. Rezistence mandelinky bramborové k insekticidům vzrůstá. Současný stav a potřeba chemické ochrany u brambor. Ochrana kmínu proti houbovým chorobám. Nejvýznamnější hmyzí škůdci máku a ochrana proti nim.


vydání č. 6/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Ozimá řepka. Virus žloutenky vodnice na řepce olejce v ČR. Virová choroba: čárkovitost pšenice. Pěstování a množení trav v Dánsku. Česká tradice šlechtění pokračuje.


vydání č. 7/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Ozimé obilniny


vydání č. 8/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Podzimní aplikace. Síra jako intenzifikační prvek při pěstování slunečnice. Odrůdy pro produkci ostatních konzumních brambor. Stroje v půdoochranných postupech zpracování půdy. Cílená ochrana proti plevelům v ozimech.


vydání č. 9/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Uskladnění produkce. Pěstování žita setého v České republice. Možnosti hubení výdrolu obilnin a trav v ozimé řepce. Hlodavci na farmách a rizika s nimi spojená. Rozdíly ve skladování cukrovky.


vydání č. 10/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Luskoviny a okopaniny. Cukr a cukrová řepa prochází hlubokou cenovou krizí. Jak byl ovlivněn výnos pšenice suchem a vysokými teplotami. Důsledky nedostatků v integrované ochraně skladů obilí. Opomíjený význam vytrvalých pícnin na orné půdě.


vydání č. 11/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy. Bez zemědělství bychom neměli dějiny. S důrazem na ochranu půdy při pěstování brambor. Možnosti regulace výdrolu Clearfield řepky v obilninách. Nové směry v půdoochranných systémech zpracování půdy.


vydání č. 12/2018
40 Kč
Koupit
 • Téma: Pěstování kukuřice. Ohrožují nás a včely rezidua pesticidů používaných v řepcenull Ročník 2018 z pohledu škůdců hlavních polních plodin. Zhodnocení výnosů zrnové kukuřice v letošním roce. Pěstování meziplodin v suchých podmínkách.