Veterinární klinika časopis pro klinickou praxi zvířat zájmových chovů

skupina: Veterinární medicína, ISSN: 1214-6080
počet stran 44 - 48
cena na stánku 70 Kč
vychází 6 vydání
vychází od roku 2004

Varianty předplatného


Roční předplatné (6 vydání)
elektronická verze
240 Kč

Pololetní předplatné (3 vydání)
elektronická verze
120 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 40 Kč

Popis


Vysoce odborné články a anotace ze zahraničních časopisů monitorují nejnovější léčebné postupy uplatňované na špičkových domácích či zahraničních veterinárních pracovištích. Časopis se zaměřuje na čtenářskou obec s nejvyšší odbornou erudicí a specializací. Časopis je dvouměsíčník a má významné zastoupení u čtenářů i ve Slovenské republice. Byl zařazen mezi odborné recenzované časopisy.


Archiv vydánívydání č. 1/2019
40 Kč
Koupit
  • Téma měsíce: Onkologie – lymfom Rutinní laboratorní vyšetření pacientů s lymfomem. Chemoterapie lymfomu. Klinický přínos WHO klasifikace lymfomu psů a koček.


vydání č. 1/2018
40 Kč
Koupit
  • Téma měsíce: Použití ATB a NSAID, kazuistiky. Antibiotická terapie infekcí močového traktu psů a koček. Veterinární oftalmologie a antibiotika. Doporučení pro odběr vzorků pro mikrobiologické vyšetření.


vydání č. 2/2018
40 Kč
Koupit
  • Téma měsíce: Kastrace koní


vydání č. 3/2018
40 Kč
Koupit
  • Téma měsíce: Oftalmologie malých zvířat. Diabetický pacient u oftalmologa. Infekční a zánětlivá onemocnění víček. Vliv kapnoperitonea na nitrooční tlak u psů.


vydání č. 4/2018
40 Kč
Koupit
  • Téma měsíce: Stomatologie. Cysta slinné žlázy – sialolitiáza. Rim mandibulektomie u psa – popis případu. Použití antibiotik ve veterinární stomatologii.


vydání č. 5/2018
40 Kč
Koupit
  • Téma měsíce: Neurologie a fyzioterapie malých zvířat. Akutní nekompresivní extruze jádra meziobratlové ploténky. Degenerativní onemocnění páteře německých boxerů. Dermoidní cysta u rhodéského ridgebacka v epidurálním prostoru .


vydání č. 6/2018
40 Kč
Koupit
  • Téma měsíce: Nemoci zvířat v zájmových chovech a zoozvířat.