Veterinářství odborný a stavovský měsíčník pro veterinární lékaře

skupina: Veterinární medicína, ISSN: 0506-8231
počet stran 68 - 72
cena na stánku 95 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1951

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
636 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
318 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 53 Kč

Popis


Odborný veterinární měsíčník určený všem praktickým veterinárním lékařům v ČR i SR. Časopis je rozdělen v poměru odpovídajícím požadavkům čtenářů na stálé rubriky, kterými jsou malá zvířata a hospodářská zvířata, včetně koní. Další část odborných rubrik zahrnuje témata exotických zvířat, hygieny potravin, drůbeže a volně žijících zvířat. Informační servis, management, legislativa a přehled nově registrovaných veterinárních léčiv doplňují komplexnost časopisu tak, aby byl nepostradatelným pro každého veterinárního lékaře. Časopis má významné zastoupení u čtenářů ve Slovenské republice a byl zařazen mezi odborné recenzované časopisy.


Archiv vydánívydání č. 1/2022
53 Kč
Koupit
  <li>Malá zvířata: Nemoci koček Hospodářská zvířata: Nemoci přežvýkavců</li>


vydání č. 1/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Nemoci koček a psů Téma hospodářská zvířata: Nemoci přežvýkavců</li>


vydání č. 2/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Klinická výživa a gastroenterologie Nemoci prasat</li>


vydání č. 3/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Malá zvířata: Infekční nemoci a parazitologie Hospodářská zvířata: Nemoci koní</li>


vydání č. 4/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Malá zvířata: Dermatologie Hospodářská zvířata: Drůbež a králíci</li>


vydání č. 5/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma: Intoxikace Poruchy metabolismu a reprodukce</li>


vydání č. 6/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Chirurgie Téma hospodářská zvířata: Nemoci ryb a včel</li>


vydání č. 7/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Laboratorní a klinická diagnostika Zdravotní problematika ovcí a koz</li>


vydání č. 8/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Malá zvířata: Interní medicína Hospodářská zvířata: Nemoci prasat</li>


vydání č. 9/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Malá zvířata: Gastroenterologie psů a koček Hospodářská zvířata: Nemoci koní</li>


vydání č. 10/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Malá zvířata: Hematologie a imunologie Hospodářská zvířata: Nemoci skotu a mastitidy</li>


vydání č. 11/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Malá zvířata: Hematologie Hospodářská zvířata: Welfare a zoohygiena</li>


vydání č. 12/2021
53 Kč
Koupit
  <li>Malá zvířata: Urologie, gynekologie a andrologie Hospodářská zvířata: Hygiena potravin</li>


vydání č. 2/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Klinická výživa a gastroenterologie. Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat. Další články z časopisu: Anomálie cerebellopontinní oblasti psů – popis dvou případů. Výsledky sledování rezistencí izolátů Streptococcus suis k antimikrobikům v  roce 2019.</li>


vydání č. 3/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Infekční nemoci a parazitologie Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní</li>


vydání č. 4/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Dermatologie Téma hospodářská zvířata: Drůbež, králíci</li>


vydání č. 5/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Intoxikace Téma hospodářská zvířata: Poruchy metabolismu a reprodukce</li>


vydání č. 6/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Zdravotní problematika drobných savců Téma hospodářská zvířata: Choroby včel</li>


vydání č. 7/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Laboratorní a klinická diagnostika Téma hospodářská zvířata: Zdravotní problematika ovcí a koz</li>


vydání č. 8/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Stomatologie Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat</li>


vydání č. 9/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Akutní medicína, anestezie Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní</li>


vydání č. 10/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Hematologie Téma hospodářská zvířata: Nemoci skotu a mastitidy</li>


vydání č. 11/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Chirurgie a zobrazovací techniky Téma hospodářská zvířata: Welfare</li>


vydání č. 12/2020
53 Kč
Koupit
  <li>Téma malá zvířata: Urologie, gynekologie, andrologie Téma hospodářská zvířata: Hygiena potravin</li>