Veterinářství odborný a stavovský měsíčník pro veterinární lékaře

skupina: Veterinární medicína, ISSN: 0506-8231
počet stran 68 - 72
cena na stánku 95 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1951

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
636 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
318 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 53 Kč

Popis


Odborný veterinární měsíčník určený všem praktickým veterinárním lékařům v ČR i SR. Časopis je rozdělen v poměru odpovídajícím požadavkům čtenářů na stálé rubriky, kterými jsou malá zvířata a hospodářská zvířata, včetně koní. Další část odborných rubrik zahrnuje témata exotických zvířat, hygieny potravin, drůbeže a volně žijících zvířat. Informační servis, management, legislativa a přehled nově registrovaných veterinárních léčiv doplňují komplexnost časopisu tak, aby byl nepostradatelným pro každého veterinárního lékaře. Časopis má významné zastoupení u čtenářů ve Slovenské republice a byl zařazen mezi odborné recenzované časopisy.


Archiv vydánívydání č. 1/2021
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Nemoci koček a psů Téma hospodářská zvířata: Nemoci přežvýkavců


vydání č. 2/2021
53 Kč
Koupit
 • Téma: Klinická výživa a gastroenterologie Nemoci prasat


vydání č. 3/2021
53 Kč
Koupit
 • Malá zvířata: Infekční nemoci a parazitologie Hospodářská zvířata: Nemoci koní


vydání č. 4/2021
53 Kč
Koupit
 • Malá zvířata: Dermatologie Hospodářská zvířata: Drůbež a králíci


vydání č. 5/2021
53 Kč
Koupit
 • Téma: Intoxikace Poruchy metabolismu a reprodukce


vydání č. 6/2021
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Chirurgie Téma hospodářská zvířata: Nemoci ryb a včel


vydání č. 1/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Nemoci mláďat. Téma hospodářská zvířata: Nemoci přežvýkavců. Další články z časopisu: Charakteristika a produkce vybraných druhů tuňáků a metody identifikace ryb. 100. výročí zahájení výuky na VFU Brno.


vydání č. 2/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Klinická výživa a gastroenterologie. Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat. Další články z časopisu: Anomálie cerebellopontinní oblasti psů – popis dvou případů. Výsledky sledování rezistencí izolátů Streptococcus suis k antimikrobikům v  roce 2019.


vydání č. 3/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Infekční nemoci a parazitologie Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní


vydání č. 4/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Dermatologie Téma hospodářská zvířata: Drůbež, králíci


vydání č. 5/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Intoxikace Téma hospodářská zvířata: Poruchy metabolismu a reprodukce


vydání č. 6/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Zdravotní problematika drobných savců Téma hospodářská zvířata: Choroby včel


vydání č. 7/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Laboratorní a klinická diagnostika Téma hospodářská zvířata: Zdravotní problematika ovcí a koz


vydání č. 8/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Stomatologie Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat


vydání č. 9/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Akutní medicína, anestezie Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní


vydání č. 10/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Hematologie Téma hospodářská zvířata: Nemoci skotu a mastitidy


vydání č. 11/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Chirurgie a zobrazovací techniky Téma hospodářská zvířata: Welfare


vydání č. 12/2020
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Urologie, gynekologie, andrologie Téma hospodářská zvířata: Hygiena potravin


vydání č. 7/2019
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Kardiologie. Téma hospodářská zvířata: Choroby lovné zvěře, ryb a včel. Další články z časopisu: Antimikrobiální aktivita propolisu. Bachorová motoličnatost – paramfistomatóza přežvýkavců.


vydání č. 8/2019
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Nemoci koček. Téma hospodářská zvířata: Nemoci skotu. Další články z časopisu: Nekróza rohovky perských koček – možnosti léčby. Rodokmenová analýza kongenitální vady skotu – atresia ani et recti.


vydání č. 9/2019
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Laboratorní a klinická diagnostika. Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní, mastitidy. Další články z časopisu: Trombocytární indexy – víc než jen zkratky v hemogramu. Vliv výživy na zdraví a vitalitu včel (Apis mellifera).


vydání č. 10/2019
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Intoxikace, akutní medicína. Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat. Další články z časopisu: Nové formy osteochondrózy ramenního kloubu psanull Cirkovirové infekce prasat – způsoby imunoprofylaxe.


vydání č. 11/2019
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Chirurgie a zobrazovací techniky. Téma hospodářská zvířata: Welfare, zoohygiena v chovu hosp. zvířat. Další články z časopisu: Dietetické možnosti ovlivnění chování psů a koček. Návykové látky ve veterinární péči.


vydání č. 12/2019
53 Kč
Koupit
 • Téma malá zvířata: Urologie a gynekologie. Téma hospodářská zvířata: Hygiena potravin. Další články z časopisu: Porovnání četnosti patoanatomických nálezů u nosnic. Astroviry – noví původci encefalitid u skotunull