Veterinářství odborný a stavovský měsíčník pro veterinární lékaře

skupina: Veterinární medicína, ISSN: 0506-8231
počet stran 68 - 72
cena na stánku 95 Kč
vychází 12 vydání
vychází od roku 1951

Varianty předplatného


Roční předplatné (12 vydání)
elektronická verze
636 Kč

Pololetní předplatné (6 vydání)
elektronická verze
318 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 53 Kč

Popis


Odborný veterinární měsíčník určený všem praktickým veterinárním lékařům v ČR i SR. Časopis je rozdělen v poměru odpovídajícím požadavkům čtenářů na stálé rubriky, kterými jsou malá zvířata a hospodářská zvířata, včetně koní. Další část odborných rubrik zahrnuje témata exotických zvířat, hygieny potravin, drůbeže a volně žijících zvířat. Informační servis, management, legislativa a přehled nově registrovaných veterinárních léčiv doplňují komplexnost časopisu tak, aby byl nepostradatelným pro každého veterinárního lékaře. Časopis má významné zastoupení u čtenářů ve Slovenské republice a byl zařazen mezi odborné recenzované časopisy.


Archiv vydánívydání č. 1/2018
53 Kč
Koupit
  • Téma malá zvířata: Hematologie a onkologie. Téma hospodářská zvířata: Nemoci telat. Další články z časopisu: Virus hepatitidy E v konvenčním a ekologickém chovu prasat domácích. Proč studovat virulenci obávaného původce moru včelího plodunull


vydání č. 2/2018
53 Kč
Koupit
  • Téma malá zvířata: Infekční nemoci, vakcinologie. Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní. Další články z časopisu: Popis dvou případů spontánního pneumotoraxu u psa a kočky. Rychlá detekce životaschopného původce paratuberkulózy metodou phage assay.


vydání č. 3/2018
53 Kč
Koupit
  • Téma malá zvířata: Parazitologie. Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat. Další články z časopisu: Mikrobiální kontaminace jatečně upravených těl. Státní veterinární správa a problematika zoonóz


vydání č. 4/2018
53 Kč
Koupit
  • Téma malá zvířata: Dermatologie. Téma hospodářská zvířata: Drůbež, králíci. Další články z časopisu: Pododermatitida a dermatitida u králíka. Hustota osazení haly a úhyn brojlerových kuřat