Zemědělec odborný a stavovský týdeník

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 1211-3816
počet stran 40 - 64
cena na stánku 18 Kč
vychází 51 vydání
vychází od roku 1992

Varianty předplatného


Roční předplatné (51 vydání)
elektronická verze
561 Kč

Pololetní předplatné (25 vydání)
elektronická verze
275 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 11 Kč

Popis


Celobarevný týdeník novinového formátu zasvěceně referuje o všem, co se za uplynulý týden v zemědělství událo. Najdete v něm komplexní politické a komoditní zpravodajství, přehled zemědělských akcí, předpověď počasí. Zemědělec je oficiálním partnerem stavovských zemědělských organizací, a tak jeho prostřednictvím informuje své členy Agrární komora ČR, Svaz zemědělských družstev a společností, Asociace soukromého zemědělství a Společnost mladých agrárníků.


Archiv vydánívydání č. 1/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne 1: Jarní olejniny v osevním postupu. Téma týdne 2: Vhodná strategie, cesta k výnosům. Rostlinná výroba: Nové přípravky a mobilní aplikace. Živočišná výroba: Defilé masných plemen. Zemědělská technika: Do letošní sezóny s novými lisy.


vydání č. 2/2020
11 Kč
Koupit
 • dsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • sa dask dasjd jasdsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi asjdha sd adas dasdshdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi das as dasasasjdha shdajsk hdasd ajk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlas dasdasdasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa


vydání č. 3/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Trendy skladování nejen zrnin. Rostlinná výroba: Již čtvrt století od privatizace. Živočišná výroba: Známe nejlepší chovy. Zemědělská technika: Uplynulý rok byl lepší než předešlý.


vydání č. 4/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Různé způsoby zpracování půdy a setí. Rostlinná výroba: Půdoochranné technologie a eroze. Živočišná výroba: Ekonomika chovu prasat. Zemědělská technika: Český výrobce ukázal nové postupy.


vydání č. 5/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Odrůdy jarních obilnin. Rostlinná výroba: Sto let fakulty pohledem děkana. Živočišná výroba: Welfare sníží produkci. Zemědělská technika: Maximální produktivita a výkon.


vydání č. 6/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Nejvýkonnější traktory. Rostlinná výroba: Půl roku na trhu pod novým názvem. Živočišná výroba: Problémy s vlky narůstají. Zemědělská technika: Jednoduché a efektivní rozmetání.


vydání č. 7/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Pícniny vhodné do podmínek sucha Rostlinná výroba: Chtějí velkou proměnu zemědělství Živočišná výroba: Slunce, tráva a kurník Zemědělská technika: Premiéra se chystá na Techagro


vydání č. 8/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Vývoj techniky ke sklizni obilnin Rostlinná výroba: Zahradnická výstava s nádechem jara Živočišná výroba: Změna přinesla výsledky Zemědělská technika: Ke stlaní i zakládání krmiva


vydání č. 9/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Ekonomické prognózy jsou nadějné Rostlinná výroba: Kukuřice zvládne sucho i erozi Živočišná výroba: Přežvýkavce společnost potřebuje Zemědělská technika: Zemědělci se už pokroku nebojí


vydání č. 10/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Nabídka techniky pro malé farmy. Rostlinná výroba: Nová řešení odpovídají na výzvy. Živočišná výroba: Hledáme své rezervy. Zemědělská technika: K cílené a efektivní aplikaci.


vydání č. 11/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Jarní ochrana polních plodin Rostlinná výroba: Důvěra zákazníka je nejcennější Živočišná výroba: Farma na plný úvazek Zemědělská technika: Nový způsob aplikace fugátu


vydání č. 12/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Kvalitní krmivo, základ úspěchu Rostlinná výroba: Teplo a sucho ovlivňují zemědělství Živočišná výroba: Ovce jako velké hobby Zemědělská technika: Od nesených strojů k taženým


vydání č. 13/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Trendy v moderní technice ve zkratce. Rostlinná výroba: Brambory a jejich ochrana. Živočišná výroba: České dojírny pro české chovatele. Zemědělská technika: Pohled do virtuální expozice.


vydání č. 14/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Leasing, úvěr a pojištění zemědělství. Rostlinná výroba: V podniku využívají pomocné plodiny. Živočišná výroba: Kvalitní odchov je základ. Zemědělská technika: Letošní jarní výstavu ukončil virus.


vydání č. 15/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Cílem je kvalitní objemné krmivo. Rostlinná výroba: S českým mákem je spojená kvalita. Živočišná výroba: Precizní silážování. Zemědělská technika: Malá sešlost v pátek třináctého.


vydání č. 16/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Ošetřování sadů, vinic a chmelnic. Rostlinná výroba: Hovořili o nové legislativě k hnojivům. Živočišná výroba: Ryze extenzivní chov. Zemědělská technika: Sloučení operací šetří čas a náklady.


vydání č. 17/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Výživa rostlin – hnojení a stimulace. Rostlinná výroba: Více úhlů pohledu na ozimou řepku. Živočišná výroba: Chovatelé v Nepomuku. Zemědělská technika: Do letošní sezóny s novým lisem.


vydání č. 18/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Konstrukce velkoobjemových vozů. Rostlinná výroba: Meziplodiny a jejich význam pro praxi. Živočišná výroba: Za zavřenými dveřmi. Zemědělská technika: Testovací dráha a logistické centrum.


vydání č. 19/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Robotizované dojení. Rostlinná výroba: Vývoj klimatu mění zajeté šablony. Živočišná výroba: Prevence lepší než léčba. Zemědělská technika: Inovace u vyšší výkonové třídy.


vydání č. 20/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Komunální technika v zemědělství. Rostlinná výroba: Přesunuli polní dny na další rok. Živočišná výroba: Změny v prevenci zdraví. Zemědělská technika: Náhradní díly do druhého dne.


vydání č. 21/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Rozmanité možnosti pro mulčování. Rostlinná výroba: Semenářské plochy stále stagnují. Živočišná výroba: Jak zabezpečit zvířata. Zemědělská technika: Inteligence pomáhá při sklizni zrna.


vydání č. 22/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Trendy v obsluze bioplynové stanice. Rostlinná výroba: Ve Valticích se řešily huminové látky. Živočišná výroba: Nebezpečí kontaminace. Zemědělská technika: Dvanáct let úspěšných služeb.


vydání č. 23/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Stroje, které změnily náš svět. Rostlinná výroba: Letošní mák chce uspět na poli. Živočišná výroba: Výrobci biomléka v ohrožení. Zemědělská technika: Přesná, cílená a úsporná aplikace.


vydání č. 24/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Výběr osiva a zakládání porostů řepky. Rostlinná výroba: Pozornost zaměřená na dopady sucha. Živočišná výroba: Lokální plemena táhnou. Zemědělská technika: Červená čtyřka na samotě u rybníka.


vydání č. 25/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Sklizni slámy dominuje lisování. Rostlinná výroba: Žížaly a zásady vermikompostování. Živočišná výroba: S novou stájí přišly inovace. Zemědělská technika: Chytrá řešení pro precizní zemědělství.


vydání č. 26/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Zpracování půdy a zachování vláhy. Rostlinná výroba: Sója stále potřebuje dostatek vody. Živočišná výroba: Čtvrt století se simentálem. Zemědělská technika: Zrychlil aplikaci i přesnost postřiku.


vydání č. 27/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Produkční choroby nemusí strašit. Rostlinná výroba: Ve zdravé půdě zdravá rostlina. Živočišná výroba: Roboty i pro velké farmy. Zemědělská technika: Novinky v roce kulatého výročí – I.


vydání č. 28/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Moderní způsoby strnišťové aplikace. Rostlinná výroba: Přeštická inspirace pro novou sezónu. Živočišná výroba: Dává holštýnkám volnost. Zemědělská technika: Posun dopředu v užitkovosti skotu.


vydání č. 29/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Pole a silnice, dvě odlišná prostředí. Rostlinná výroba: Vláha porostům obilnin prospěla. Živočišná výroba: Pastvina jako základ výroby. Zemědělská technika: Česká premiéra na Krkavčí hoře.


vydání č. 30/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Významná skupina ozimých obilnin. Rostlinná výroba: Šlechtění přináší posun každý rok. Živočišná výroba: Nezbývá než smeknout. Zemědělská technika: Novinky v roce kulatého výročí – II.


vydání č. 31/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Nakládací technika pro zemědělství. Rostlinná výroba: Posílí dlouhodobou spolupráci. Živočišná výroba: Od těžby uhlí po krmiva. Zemědělská technika: Čeští farmáři volí pluh Farmář.


vydání č. 32/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Uskladnění produkce zrnin. Rostlinná výroba: Rozšířili portfolio o nové přípravky. Živočišná výroba: Plemeno do hobby chovu. Zemědělská technika: První výsledky předčily očekávání.


vydání č. 33/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Výbava traktorů: Rozum a emoce. Rostlinná výroba: Systém dokáže zlepšit stav půdy. Živočišná výroba: Co na to zdravý rozumnull. Zemědělská technika: Středoevropští oráči mají šanci.


vydání č. 34/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Sklizeň kukuřice a současný výzkum. Rostlinná výroba: Agritec je šlechtitelsky úspěšný. Živočišná výroba: Inovují i v době krize. Zemědělská technika: Nové speciální horské stroje.


vydání č. 35/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Systémy krmení a výživa dojnic. Rostlinná výroba: Rodenticidy také do umělé nory. Živočišná výroba: První česká vlaštovka. Zemědělská technika: Specialisté pro sklizeň na svazích.


vydání č. 36/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Moderní aplikace statkových hnojiv. Rostlinná výroba: Zpracování brambor ovlivňuje cenu. Živočišná výroba: Hereforda by neměnili. Zemědělská technika: Výkonná a spolehlivá technika.


vydání č. 37/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Precizní zemědělství a navigace. Rostlinná výroba: Den u pokusných parcelek s pšenicí. Živočišná výroba: Show vyhrál starší býk. Zemědělská technika: Dvojice shrnovačů pro horaly.


vydání č. 38/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Dobrý výnos začíná zpracováním půdy. Rostlinná výroba: Odrůdy ječmene nejen pro České pivo. Živočišná výroba: Šampiónky netradičně. Zemědělská technika: Černobílá pásová technologie.


vydání č. 39/2020
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Stavby, rekonstrukce a modernizace. Rostlinná výroba: Šetří energii, suší odpadním teplem. Živočišná výroba: Hospodaří s úctou k přírodě. Zemědělská technika: Morava slavila kulaté výročí.


vydání č. 1/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne 1: Hlavní jarní olejninou je mák. Téma týdne 2: Vrátit půdě živiny, které jsme jí vzali. Rostlinná výroba: Hovořili o novinkách v oboru. Živočišná výroba: Výživa prasnic v období porodu. Zemědělská technika: Malé středisko s velkými možnostmi.


vydání č. 2/2019
11 Kč
Koupit
 • dsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • sa dask dasjd jasdsakdlasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi asjdha sd adas dasdshdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlasi das as dasasasjdha shdajsk hdasd ajk hjkd hkasj hdkadsa
 • dsakdlas dasdasdasi asjdha shdajsk hdasjk hjkd hkasj hdkadsa


vydání č. 3/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Skladování v aktuálním kontextu. Rostlinná výroba: Představili zeleninové portfolio. Živočišná výroba: Vítězné chovy strakatého skotu. Zemědělská technika: Postřikovače ze země květin a sýrů.


vydání č. 4/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Moderní způsoby zpracování půdy a setí. Rostlinná výroba: Zpracovatelé mají zájem o ječmen. Živočišná výroba: Co chce Evropská unienull Zemědělská technika: Další evoluce při sklizni brambor.


vydání č. 5/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Odrůdy jarních obilnin. Rostlinná výroba: Trojice firem se spojí v jednu. Živočišná výroba: Polský příběh vepřového. Zemědělská technika: Postřikovače šité farmářům na míru.


vydání č. 6/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Specifika traktorů s vysokým výkonem. Rostlinná výroba: Registrovali nový herbicid do obilnin. Živočišná výroba: Příznivá odborná recenze. Zemědělská technika: Postřikovače na čtyřech kolech.


vydání č. 7/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Vojtěškotravní a jetelotravní směsky. Rostlinná výroba: Změny přinesly vznik velké katedry. Živočišná výroba: Němci oddálili kastraci. Zemědělská technika: Stříbro pro německé nakladače.


vydání č. 8/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Moderní sklizeň obilnin a slámy. Rostlinná výroba: Zelená burza poosmé otevřela brány. Živočišná výroba: Rezervy v chovu prasat. Zemědělská technika: K přesnému a úspornému hnojení.


vydání č. 9/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Mohou chovatelé prasat profitovatnull Rostlinná výroba: U kapličky se sešli už po třetí. Živočišná výroba: Pastva zvířat a vše co k ní patří. Zemědělská technika: Pro každého správné rozmetadlo.


vydání č. 10/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Technika vhodná pro menší farmy. Rostlinná výroba: Výzkum přinesl i letos dvě novinky. Zemědělská technika: Kde se skrývá čertovo kopýtkonull Živočišná výroba: Specializují se na mléko.


vydání č. 11/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Jaká bude jarní ochrana porostůnull Rostlinná výroba: Snížení rizikovosti pěstování máku. Živočišná výroba: Udávají směr ve šlechtění. Zemědělská technika: Pro obnovu luk a pastvin.


vydání č. 12/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Klíčová agrotechnická operace. Rostlinná výroba: Řepka a specifika jejího pěstování. Živočišná výroba: Družstvo věří živočišné výrobě. Zemědělská technika: Nový atraktivní sklízeč.


vydání č. 13/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Výživa dojnic a jejich zdraví i užitkovost. Rostlinná výroba: Lepší diagnostika přímo na poli. Živočišná výroba: Mléko základem podnikání. Zemědělská technika: O manipulační a dopravní technice.


vydání č. 14/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Leasing, bankovní úvěr a pojištění. Rostlinná výroba: Balíček informací pro brambory. Živočišná výroba: Welfare na prvním místě. Zemědělská technika: Zaměřeno na prodej, servis i služby.


vydání č. 15/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Podmínky pro kvalitní silážování. Rostlinná výroba: Množení jetelovin je na vzestupu. Živočišná výroba: Vepřové s příběhem. Zemědělská technika: Neplachov jako rozkvetlá zahrada.


vydání č. 16/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Ošetřování vinic, sadů a chmelnic. Rostlinná výroba: Zájem o luskoviny může pokračovat. Živočišná výroba: Zlato pro Pernarec. Zemědělská technika: Týden se zemědělskou technikou.


vydání č. 17/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Výkonná a šetrná dopravní technika. Rostlinná výroba: O pěstování a silážování jetelotrav. Živočišná výroba: Podruhé vítězi soutěže. Zemědělská technika: Dvojice k jarnímu otevření půdy.


vydání č. 18/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Výživa rostlin – hnojení a stimulace. Rostlinná výroba: Vznikl standard pro analýzu huminů. Živočišná výroba: Drží diverzifikaci výroby. Zemědělská technika: Do Železných hor patří strip-till.


vydání č. 19/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Animal Tech 2019 – technika v chovech. Rostlinná výroba: Hybridy řepky pro novou sezónu. Živočišná výroba: Výroba mléka s důrazem na welfare. Zemědělská technika: Když se blíží mračna a bouřka.


vydání č. 20/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Komunální technika v zemědělství. Rostlinná výroba: Představili čerstvé odrůdy pšenice. Živočišná výroba: Má dorper u nás šancinull Zemědělská technika: Expedice Pori poslání splnila.


vydání č. 21/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Aktuální trendy v mulčování. Rostlinná výroba: Dobrá genetika žádá kvalitní ochranu. Živočišná výroba: Péče v období porodu. Zemědělská technika: Obnova, nebo přísev travního porostunull


vydání č. 22/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Dopravní obsluha bioplynových stanic. Rostlinná výroba: Představili moderní odrůdy řepky. Živočišná výroba: Holštýnský šampionát. Zemědělská technika: Budoucnost začala ve Slovči.


vydání č. 23/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Široké využití trakčních prostředků. Rostlinná výroba: Výhody pro krajinu i produkci. Živočišná výroba: Brown-swiss z Chorušic. Zemědělská technika: Turbo na jaře, v létě i na podzim.


vydání č. 24/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Osivo a zakládání porostů řepky. Rostlinná výroba: Pícninám na polním dnu déšť slušel. Živočišná výroba: Schauer slaví jubileum. Zemědělská technika: Historie se do třetice opakovala.


vydání č. 25/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Možnosti technologií sklizně slámy. Rostlinná výroba: Porosty odolaly suchu se ctí. Živočišná výroba: O kvalitní vepřové je zájem. Zemědělská technika: Moderní středisko v Malém Boru.


vydání č. 26/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Zpracování půdy začíná podmítkou. Rostlinná výroba: Výstava ukázala progresivní postupy. Živočišná výroba: Příchovice zabodovaly. Zemědělská technika: Senážní lince vévodila žlutá.


vydání č. 27/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Zdraví skotu – produkční choroby. Rostlinná výroba: Pracují na dostupnosti bioosiv. Živočišná výroba: Sázka na suffolka vyšla. Zemědělská technika: Spojení minulosti s budoucností.


vydání č. 28/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Strnišťové aplikace statkových hnojiv. Rostlinná výroba: Odrůdy, které neohrozí nová omezení. Živočišná výroba: Investice mají smysl. Zemědělská technika: Finské mlátičky od A až do Z.


vydání č. 29/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Vývoj v oblasti dopravní techniky. Rostlinná výroba: Setkání více než čtyř tisíců absolventů. Živočišná výroba: Ojedinělá invaze robotů. Zemědělská technika: Černý důl opět plný techniky.


vydání č. 30/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Obilniny – základ rostlinné výroby. Rostlinná výroba: Polní dny ve znamení novinek. Živočišná výroba: Budoucnost v hydroponii. Zemědělská technika: Sklizeň pícnin v Černém Dole.


vydání č. 31/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Alternativní pohony se rozšiřují. Rostlinná výroba: Představení tří aktivit pro zemědělce. Živočišná výroba: Sudí dal přednost mládí. Zemědělská technika: Ozimá řepka doporučuje Focus.


vydání č. 32/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Uskladnění produkce obilovin. Rostlinná výroba: České odrůdy ze šumavských kopců. Živočišná výroba: Chovatelský svátek. Zemědělská technika: Přehlídka traktorů a postřikovačů.


vydání č. 33/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Traktory, jejich konstrukce a výbava. Rostlinná výroba: Česká nabídka je kvalitní a široká. Živočišná výroba: Wagyu jen v hobby chovech. Zemědělská technika: Daleko za obzory s novými traktory.


vydání č. 34/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Blíží se sklizeň kukuřice. Rostlinná výroba: Stacionár slaví kulaté výročí. Živočišná výroba: Gratuloval celý svět. Zemědělská technika: Švédský Farmář pro české farmáře.


vydání č. 35/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Pro udržitelnost a ochranu prostředí. Rostlinná výroba: Agrotechniku ovlivňuje sucho. Živočišná výroba: Extenzivní chov suffolka. Zemědělská technika: Acros se předvedl na Mělnicku.


vydání č. 36/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Význam statkových hnojiv stoupá. Rostlinná výroba: Rychlý konec plošné výjimky. Živočišná výroba: Nové trendy v zemědělství. Zemědělská technika: Směrem k novým oborům.


vydání č. 37/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Precizní zemědělství a navigace. Rostlinná výroba: Cesta kvality a zdravotního stavu. Živočišná výroba: Pro efektivní odchov. Zemědělská technika: Nová generace žacích lišt.


vydání č. 38/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Klasické versus moderní technologie. Rostlinná výroba: Plodiny budoucnostinull Živočišná výroba: Nejlepší straky z ringu. Zemědělská technika: Populace sklízečů se rozrostla.


vydání č. 39/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Modernizace a rekonstrukce stájí. Rostlinná výroba: Nové hybridy kukuřice pro rok 2020. Živočišná výroba: Evropa čeká na výjimečnou šanci. Zemědělská technika: Hvězdná plejáda secích strojů.


vydání č. 40/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Komplexní řešení servisních služeb. Rostlinná výroba: Sdružený stánek plný zajímavostí. Živočišná výroba: Tradice líhnutí zavazuje. Zemědělská technika: Novinky na veletrhu Agritechnica.


vydání č. 41/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Manipulátory a jejich využití. Rostlinná výroba: Kromě kukuřice nabízí i čirok. Živočišná výroba: Kámen dostal přednost. Zemědělská technika: Světová premiéra svinovacích lisů.


vydání č. 42/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Zemědělství 4.0 – co to vlastně jenull Rostlinná výroba: Medaile za rozvoj fakulty. Živočišná výroba: Prasata předčila očekávání. Zemědělská technika: Vyspělý čtyřrotorový shrnovač.


vydání č. 43/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Správné obutí svědčí trakci a půdě. Rostlinná výroba: Brambory letos dělají spíše radost. Živočišná výroba: U kravína plavou ryby. Zemědělská technika: Nadílka medailí pro velkého výrobce.


vydání č. 44/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Výběr správné sklízecí mlátičky. Rostlinná výroba: Prezentovali široké spektrum nabídky. Živočišná výroba: Šestadvacátá výstava koní. Zemědělská technika: Jedna zlatá a třicet devět stříbrných.


vydání č. 45/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Méně a středně výkonné traktory. Rostlinná výroba: Pěstují rajčata beze zbytků pesticidů. Živočišná výroba: Farmaří pro radost. Zemědělská technika: Podzimní návrat na pole se vydařil.


vydání č. 46/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Pojištění plodin, zvířat, podniků. Rostlinná výroba: Úbytek hmyzu v Německu pokračuje. Živočišná výroba: Když se krmí lupina. Zemědělská technika: Co nás nezabije, to nás posílí.


vydání č. 47/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Pěstování a sklizeň kukuřice. Rostlinná výroba: Normální termín sklizně i výše výnosů. Živočišná výroba: Široká nabídka bioproduktů. Zemědělská technika: Vernisáž novinek z Rostěnic.


vydání č. 48/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Setí plodin a různá agrotechnika. Rostlinná výroba: Řešení sucha a pěstování kukuřice. Živočišná výroba: Zdraví pod kontrolou. Zemědělská technika: Ideální jedenáctka na každé pole.


vydání č. 49/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Aplikační technika pro ochranu rostlin. Rostlinná výroba: Mladí vědci prezentovali výsledky. Živočišná výroba: Samoobsluha v porodně. Zemědělská technika: Správné setí i aplikace pesticidů.


vydání č. 50/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Význam a správné provedení podmítky. Rostlinná výroba: Letošní výnos byl podprůměrný. Živočišná výroba: Zwartbles má u nás perspektivu. Zemědělská technika: S pověstí solidního partnera.


vydání č. 51/2019
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Krmné vozy a rozdružovače balíků. Rostlinná výroba: Rostlinolékaři hovořili o hraboši. Živočišná výroba: Chovají ovce na vlnu. Zemědělská technika: Nejvíce inovací je u shrnovačů.


vydání č. 40/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Servis a opravy zemědělských strojů. Rostlinná výroba: Tři plus jedno ocenění pro vědu. Živočišná výroba: Ve dvou variantách. Zemědělská technika: Novinky pro další sezónu.


vydání č. 41/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Manipulátory v zemědělství. Rostlinná výroba: Zevšeobecnění není letos na místě. Živočišná výroba: Výsledky hovoří za vše. Zemědělská technika: Zodpovědná volba stroje.


vydání č. 42/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Vítejte v novém digitálním světě. Rostlinná výroba: Nabídli pestrou paletu odrůd. Živočišná výroba: Vítěz šampionátu. Zemědělská technika: Modernizují park strojů.


vydání č. 43/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Nabídka pneumatik pro zemědělství. Rostlinná výroba: Výnos kukuřice se silně propadl. Živočišná výroba: Extruze přinesla efekt. Zemědělská technika: Novinky přicházejí do Zlína.


vydání č. 44/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Široká nabídka sklízecích mlátiček. Rostlinná výroba: O pořadí rozhodovaly kilogramy. Živočišná výroba: Oceněné exponáty (I). Zemědělská technika: Pražský kongres CLIMMAR.


vydání č. 45/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Jak vybrat traktor do 160 koní. Rostlinná výroba: O bramborách od sázení po prodej. Živočišná výroba: Oceněné exponáty (II). Zemědělská technika: Linka s inovativními prvky.


vydání č. 46/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Financování v zemědělské výrobě. Rostlinná výroba: Pokles produkce společným znakem. Živočišná výroba: Nejlepší byla prvotelka. Zemědělská technika: Předvádění ve Stěžerech.


vydání č. 47/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Pěstování kukuřice v tuzemsku. Rostlinná výroba: Sucho snížilo výnosy brambor. Živočišná výroba: Cena prasat je kriticky nízká. Zemědělská technika: Tři modrá želízka v ohni.


vydání č. 48/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Secí technika nejen pro jarní sezónu. Rostlinná výroba: Komplikace pro pěstování kukuřice. Živočišná výroba: Chovatelé v Clermontu. Zemědělská technika: Den malovaný domodra.


vydání č. 49/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Postřikovače moderní konstrukce. Rostlinná výroba: Sektor hnojiv slaví kulatá výročí. Živočišná výroba: Pro zlepšení chovu skotu. Zemědělská technika: Legenda zraje jako víno.


vydání č. 50/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Vybíráme vhodný podmítač. Rostlinná výroba: Hovořili o výhodách meziplodin. Živočišná výroba: Když je welfare prioritou. Zemědělská technika: Pásové zpracování půdy.


vydání č. 51/2018
11 Kč
Koupit
 • Téma týdne: Technika k zakládání objemných krmiv. Rostlinná výroba: Výnos řepky sucho neohrozilo. Živočišná výroba: Výzkum pro podporu chovu. Zemědělská technika: O precizním zemědělství.