Zemědělec v regionu měsíčník s informacemi ze zemědělství s regionálním zaměřením

skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 1804-2333
počet stran 12
cena na stánku 27 Kč
vychází 11 vydání
vychází od roku 2009

Varianty předplatného


Roční předplatné (11 vydání)
elektronická verze
165 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 15 Kč

Popis


Cílovou skupinou čtenářů jsou podobně jako u týdeníku Zemědělec vedoucí pracovníci a majitelé zemědělských podniků všech velikostí a právních forem. Časopis se ovšem orientuje na zemědělství vždy v konkrétním regionu. Všímá si podmínek pro různé směry rostlinné i živočišné výroby, ať už to jsou podmínky přírodní nebo obchodní. Představuje vlastní zemědělství v kraji, zpracovatelské firmy, ale také obchodní společnosti, které zemědělcům nabízejí své produkty.


Archiv vydání


Archiv je prázdný.