Obálka časopisu Farmář

Farmář Magazín pro moderní farmu

Skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 1210-9789
Počet stran 76 – 92
Cena na stánku 70 Kč
Vydání za rok 12 vydání
Vychází od roku 1995

Varianty předplatného


Farmář roční (12 vydání)
elektronická verze
336 Kč

Farmář pololetní (6 vydání)
elektronická verze
168 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 28 Kč

Popis


Cílovou skupinou čtenářů jsou rodinné farmy a podniky s kombinovanou zemědělskou výrobou. Odběrateli jsou jak velké zemědělské podniky, tak drobní farmáři. Časopis svou vstřícnou formou nabízí aktuální informace za zemědělství, odborné články a reportáže z praxe. Rozdělen je do rubrik Zemědělská politika, Na poli, Ve stáji a stroje. Časopis doplňují rubriky Evropská unie, Ekologické zemědělství, Zajímavosti, Na farmě, Komodity, Historie, Zahraničí a další. Odborný měsíčník má rozsah minimálně 80 stran.


Archiv vydání

Obálka titulu Farmář - vydání č. 7/2024

č. 7/2024


Cena vydání
28 Kč

 • „Naše pole letos ve Zbýšově“
 • Na farmě: Z Prahy do samého srdce Jeseníků
 • Na poli: Ochrana a výživa rostlin
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Rozmetadla hnojiv
Obálka titulu Farmář - vydání č. 6/2024

č. 6/2024


Cena vydání
28 Kč

 • „Hospodaření v souladu s přírodou“
 • Na farmě: Cesta k biofarmě, kde to žije
 • Na poli: Práce s daty v zemědělství
 • Ve stáji: Chov monogastrů
 • Technika: Kypřiče
Obálka titulu Farmář - vydání č. 5/2024

č. 5/2024


Cena vydání
28 Kč

 • „Vinařství je kumšt“
 • Na farmě: Plníme si svůj sen
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Výroba objemných krmiv
 • Technika: Stroje na sklizeň pícnin
Obálka titulu Farmář - vydání č. 4/2024

č. 4/2024


Cena vydání
28 Kč

 • „Pohoda v šumavském podhůří“
 • Na farmě: Ráj nejen pro rodiny s dětmi
 • Na poli: Skladování rostlinných produktů
 • Ve stáji: Pastva a pastevní technologie
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydání č. 3/2024

č. 3/2024


Cena vydání
28 Kč

 • „Vítězná farma má budoucnost“ Na farmě: Úspěch díky spolupráci rodiny Na poli: Inovativní zemědělství Ve stáji: Správný odchov mláďat Technika: Senážní vozy
Obálka titulu Farmář - vydání č. 2/2024

č. 2/2024


Cena vydání
28 Kč

 • „Láska k herefordům trvá“
 • Na farmě: Moderní ekofarma z Bruntálska
 • Na poli: Jarní výživa a stimulace porostů
 • Ve stáji: Chov prasat
 • Technika: Manipulační technika na farmě
Obálka titulu Farmář - vydání č. 1/2024

č. 1/2024


Cena vydání
28 Kč

 • „Udržitelné a ekologické farmaření“
 • Na farmě: FARMOU ROKU JE VINAŘSTVÍ
 • Na poli: MEZIPLODINY A GREENING
 • Ve stáji: STAVBY A REKONSTRUKCE NA FARMĚ
 • Technika: TRAKTORY
Obálka titulu Farmář - vydání č. 12/2023

č. 12/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „V souladu s přírodou i lidmi“
 • Na farmě: Třígenerační hospodaření na Moravě
 • Na poli: Herbicidní ochrana
 • Ve stáji: Reprodukce v chovech
 • Technika: Sklizeň sena a slámy
Obálka titulu Farmář - vydání č. 11/2023

č. 11/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „Čtyři hektary biozeleniny“
 • Na farmě: PRAXE PRO FARMÁŘSKOU ŠKOLU
 • Na poli: TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY
 • Ve stáji: CHOV KONÍ A AGROTURISTIKA
 • Technika: MANIPULÁTORY NA FARMĚ
Obálka titulu Farmář - vydání č. 10/2023

č. 10/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „Modrá úroda z Čejkovic“
 • Na farmě: Tři hektary borůvek a jedna rodina
 • Na poli: Organická hmota v půdě
 • Ve stáji: Výživa hospodářských zvířat
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydání č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „Rekordní návštěva i prodeje“
 • Na farmě: Na slavnostech v Drásově
 • Na poli: Pěstování máku
 • Ve stáji: Welfare v chovech zvířat
 • Technika: Vekoobjemové návěsy
Obálka titulu Farmář - vydání č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „Brambory mají budoucnost“
 • Na farmě: Rodinná farma jako skvělý tým
 • Na poli: Luskoviny a okopaniny
 • Ve stáji: Chov ovcí a koz
 • Technika: Cisterny a aplikační technika
Obálka titulu Farmář - vydání č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „VE ZNAMENÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ“
 • Na farmě: PŘÍRODA, PEČLIVOST, POKORA A PÍLE
 • Na poli: PODZIMNÍ OCHRANA A VÝŽIVA ROSTLIN
 • Ve stáji: CHOV DRŮBEŽE
 • Technika: ROZMETADLA
Obálka titulu Farmář - vydání č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „Úspěšné rodinné hospodářství“
 • Na farmě: Zelenina z Brna
 • Na poli: Agrolesnictví
 • Ve stáji: Produkce mléka
 • Technika: Čelní nakladače
Obálka titulu Farmář - vydání č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „Tady roste krmení“
 • Na farmě: V Brně to žilo
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Výroba objemných krmiv
 • Technika: Stroje na sklizeň pícnin
Obálka titulu Farmář - vydání č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „Rodinná farma s budoucností“
 • Na farmě: Rodinná farma s výsledky
 • Na poli: Skladování rostlinných produktů
 • Ve stáji: Pastva a pastevní technologie
 • Technika: Secí stroje
Obálka titulu Farmář - vydání č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „Vztah ke koním i rodné hroudě“
 • Na farmě: Tradice hospodaření pokračuje
 • Na poli: Pěstování brambor
 • Ve stáji: Chov včel
 • Technika: Pneumatiky
Obálka titulu Farmář - vydání č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „K narozeninám vlastní mlékárna“
 • Na farmě: Nejlepší z Farmy roku
 • Na poli: Jarní výživa a stimulace porostů
 • Ve stáji: Chov prasat
 • Technika: Stroje na zpracování půdy
Obálka titulu Farmář - vydání č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
28 Kč

 • „I precizní zemědělství si žádá selský rozum“
 • Na farmě: Reportáž ze Sirákova
 • Na poli: Půdoochranná opatření
 • Ve stáji: Správný odchov mláďat
 • Technika: Traktory
Obálka titulu Farmář - vydání č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Chceme být strojově soběstační“
 • Na farmě: Výborné hovězí z Vídně
 • Na poli: Zemědělství 4.0
 • Ve stáji: Welfare hospodářských zvířat
 • Technika: Přibližování dřevní hmoty
Obálka titulu Farmář - vydání č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Beef show se vydařila“
 • Na farmě: Vinařství Oulehla si za svými víny stojí
 • Na poli: Skladování rostlinných produktů
 • Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat
 • Technika: Manipulační technika
Obálka titulu Farmář - vydání č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
28 Kč

 • Na farmě: Do Vraňan nejen na jahody
 • Na poli: Pěstování brambor
 • Ve stáji: Chov skotu
 • Technika: Stroje na zpracování půdy
Obálka titulu Farmář - vydání č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Na návštěvě v Báňovicích“
 • Na farmě: Venkov potřebuje pestrost
 • Na poli: Pěstování pícnin
 • Ve stáji: Pastva a pastevní porosty
 • Technika: Pásové a polopásové traktory
Obálka titulu Farmář - vydání č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Výstava s rekordní účastí“
 • Naše pole: Nabočany 2022
 • Na poli: Ozimé obilniny
 • Ve stáji: Zoohygiena, welfare a zdraví zvířat
 • Technika: Rozmetadla
Obálka titulu Farmář - vydání č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Návštěva na ekofarmě roku“
 • Na farmě: Reportáž z Hory svaté Kateřiny
 • Na poli: Meziplodiny a greening
 • Ve stáji: Chov ovcí a koz
 • Technika: Cisterny a aplikační technika
Obálka titulu Farmář - vydání č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Úspěch začíná odchovem“
 • Na farmě: Reportáž z Vlčnova
 • Na poli: Výživa rostlin
 • Ve stáji: Chov včel
 • Technika: Mlátičky
Obálka titulu Farmář - vydání č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Nabídka výrobků je široká“
 • Na farmě: Reportáž z Horních Dvorců
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Výživa hospodářských zvířat
 • Technika: Stroje na sklizeň pícnin
Obálka titulu Farmář - vydání č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Vztah ke koním se dědí“
 • Na farmě: Reportáž z Milínova
 • Na poli: Ochrana rostlin
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydání č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Masný skot jako rodinné podnikání“
 • Na farmě: Reportáž z Koňákova
 • Na poli: Vinohradnictví a vinařství
 • Ve stáji: Odchov telat
 • Technika: Secí stroje
Obálka titulu Farmář - vydání č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Výstavní holštýnky z rodinné farmy“
 • Na farmě: Reportáž z Milošovic
 • Na poli: Netradiční plodiny
 • Ve stáji: Chov prasat
 • Technika: Krmné vozy
Obálka titulu Farmář - vydání č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
28 Kč

 • „Když je práce koníčkem“
 • Na Farmě: Hospodaření se širokým záběrem
 • Na poli: Organická hmota v půdě
 • Ve stáji: Chov koní
 • Technika: Dopravní technika
Obálka titulu Farmář - vydání č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „Návštěva u nového předsedy ČSCHMS“
 • Na farmě: Dexter, to je srdeční záležitost
 • Na poli: Genetické modifikace
 • Ve stáji: Chov včel
 • Technika: Lesní nástavby
Obálka titulu Farmář - vydání č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „Den Zemědělce se vydařil“
 • Na Farmě: Aktivity nejen zemědělské
 • Na poli: Trvalé travní porosty
 • Ve stáji: Pastva a pastevní technologie
 • Technika: Secí stroje
Obálka titulu Farmář - vydání č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „Akvaponie na vzestupu“
 • Akce: Veletrhy ožívají
 • Na poli: Výživa rostlin
 • Ve stáji: Chov ryb a rybníkářství
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydání č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „V duchu rodinné tradice“
 • Na farmě: Štěstí přeje připraveným
 • Na poli: Pěstování cukrovky
 • Ve stáji: Šlechtění a reprodukce
 • Technika: Sklízecí řezačky
Obálka titulu Farmář - vydání č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „Od těžkých půd po písčité“
 • Na farmě: Hospodaření na předměstí moravské metropole
 • Na poli: Využití netradičních plodin
 • Ve stáji: Objemná krmiva
 • Technika: Cisterny a aplikační technika
Obálka titulu Farmář - vydání č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „Farma se sýrárnou jako splněný sen“
 • Na farmě: Co více si pro náš venkov přátnull
 • Na poli: Podzimní ochrana rostlin
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Manipulační technika
Obálka titulu Farmář - vydání č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
28 Kč

 • Na farmě: Borecký dvůr začátkem nové cesty
 • Na poli: VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
 • Ve stáji: Prevence chorob
 • Technika: Mulčovače
Obálka titulu Farmář - vydání č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „Koně hrají prim“
 • Na farmě: Z lodiček do 'gumáků'
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat
 • Technika: Stroje na zpracování půdy
Obálka titulu Farmář - vydání č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
28 Kč

 • Na farmě: Reportáž z Domašína
 • Na poli: Jarní ječmen
 • Ve stáji: Výživa a krmení zvířat
 • Technika: Traktory
Obálka titulu Farmář - vydání č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „Krásná krajina je pestrá“
 • Na farmě: Pestrá krajina 2020
 • Na poli: Novinky v ochraně rostlin
 • Ve stáji: Chov malých přežvýkavců
 • Technika: Sklizeň pícnin
Obálka titulu Farmář - vydání č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „S holýma rukama, nadšením a odhodláním“
Obálka titulu Farmář - vydání č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
28 Kč

 • „Pokračování v úspěšné tradici“
 • Na farmě: Reportáž z Tvrdonic
 • Na poli: Jarní olejniny
 • Ve stáji: Péče o mláďata přežvýkavců
 • Technika: Technika pro živočišnou výrobu
Obálka titulu Farmář - vydání č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
28 Kč

 • Na farmě: Reportáž z Pržna
 • Na poli: Ovocnářství
 • Ve stáji: Využití TTP a slámy
 • Technika: Manipulátory
Obálka titulu Farmář - vydání č. 11/2020

č. 11/2020


Cena vydání
28 Kč

 • „Rychlé dojení i na pastvě“
 • na farmě: Reportáž ze Suchohrdlů
 • Na poli: Trvalé travní porosty
 • Ve stáji: Chov skotu
 • Technika: Secí stroje
Obálka titulu Farmář - vydání č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
28 Kč

 • Na farmě: Reportáž z KOPEČE
 • Na poli: Meziplodiny
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Dopravní technika
 • +Příloha
Obálka titulu Farmář - vydání č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
28 Kč

 • „Nizozemsko na Vysočině“
 • Politika: Reportáž z Peršíkova
 • Na poli: Půdoochranná opatření
 • Ve stáji: Výživa a krmení hospodářských zvířat
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydání č. 8/2020

č. 8/2020


Cena vydání
28 Kč

 • politika: Reportáž z Karpentné
 • Na poli: Naše pole 2020
 • Ve stáji: Chov koní
 • Technika: Cisterny
Obálka titulu Farmář - vydání č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
28 Kč

 • Politika: Reportáž z Veselého Gruntu
 • Na poli: Výsledky šlechtění rostlin
 • Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat
 • Technika: Manipulační technika
Obálka titulu Farmář - vydání č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
28 Kč

 • Politika: Reportáž z jelení farmy
 • Na poli: Kvalita produkce
 • Ve stáji: Reprodukce hospodářských zvířat
 • Technika: Pícniny
 • Farmář Speciál
Obálka titulu Farmář - vydání č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
28 Kč

 • Politika: I specializace může být efektivní
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Traktory
Obálka titulu Farmář - vydání č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
28 Kč

 • „Koně jako nový směr“
Obálka titulu Farmář - vydání č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
28 Kč

 • „Budoucnost je v dětech“.
 • Politika: Farma roku 2019
 • Na poli: Ochrana a výživa rostlin
 • Ve stáji: Chov prasat
 • Technika: Aplikace hnojiv
Obálka titulu Farmář - vydání č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
28 Kč

 • „Situace v chovu králíků“. Politika: Farma roku je z jihu Čech.
 • Na poli: Pěstování máku.
 • Ve stáji: Chov ovcí.
 • Technika: Stroje pro údržbu TTP.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
28 Kč

 • „Farma s budoucností“. Politika: Reportáž z Kostic.
 • Na poli: Skladování rostlinných produktů.
 • Ve stáji: Kvalita živočišných produktů.
 • Technika: Stroje na zpracování půdy.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Na Vánoce bude kapra dostatek“. Na farmě: Boření zažitých mýtů.
 • Na poli: opatření proti erozi.
 • Ve stáji: Chov monogastrů.
 • Technika: Překládací vozy.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Kamarádské a nenáročné krávy“. Politika: Normande znamená svobodu pro farmáře. Na poli: Ovocný sad.
 • Ve stáji: Chov ovcí a koz.
 • Technika: nižší výkonové řady Sklízecích mlátiček.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Zemědělská technika pod hradem Kámen“. Politika: Vlastní pivovar i muzeum.
 • Na poli: Výsledky sklizně.
 • Ve stáji: Netradiční drůbež.
 • Technika: Lisování a balení.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Bohatý program Země živitelky“. Politika: O výrobcích rozhoduje zákazník.
 • Na poli: Organická hmota v půdě.
 • Ve stáji: Chov ryb v malých nádržích.
 • Technika: Manipulátory na farmě.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 8/2019

č. 8/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Farma otevřená veřejnosti“. Politika: důsledky dohody s uskupením Mercosur.
 • Na poli: výsledky šlechtění rostlin.
 • Ve stáji: Genetika prasat.
 • Technika: Posklizňové zpracování půdy.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Nabočany po devatenácté“. Politika: Kam směřuje moderní zemědělství.
 • Na poli: Podzimní ochrana rostlin.
 • Ve stáji: Drůbež na podestýlce.
 • Technika: Komfortní výbava traktorů.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Na polní dny za novinkami“. Politika: Počet kontrol je limitovaný zdroji.
 • Na poli: Integrovaná ochrana rostlin.
 • Ve stáji: Stavby a technologie.
 • Technika: Traktory pro sady a vinice.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Aby chov přinášel také radost“. Politika: Chceme navrhnout optimalizační kroky.
 • Na poli: Pěstování hrachu.
 • Ve stáji: Menší chovy prasat.
 • Technika: Aplikace hnojiv.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
28 Kč

 • Zlato pro Démona. Politika: Letošní rok by mohl být stabilnější.
 • Na poli: Chytrá pomůcka v ochraně rostlin.
 • Ve stáji: Chov masného skotu.
 • Technika: Lesní traktory.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Úspěchy nejen na vinařském poli“. Politika: Připravují se pravidla pro sociální zemědělství.
 • Na poli: ozimá řepka.
 • Ve stáji: Správný odchov telat.
 • Technika: Tažené postřikovače.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Holštýnky dojí více“. Politika: Moderní fakulta by měla být silná i ve vědě.
 • Na poli: Sladovnický ječmen.
 • Ve stáji: Ketóza v chovech.
 • Technika: Doprava v zemědělství.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
28 Kč

 • „Díky kapkové závlaze dobré výnosy“. Politika: Čeká se stoupající poptávka po mléce.
 • Na poli: Brambory.
 • Ve stáji: Řádně spravovaná pastvina.
 • Technika: Stroje pro údržbu pastvin.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
28 Kč

 • „Překvapivě dobré místo“
 • Politika: Vazby mezi výrobci a spotřebiteli
 • Na poli: Jarní olejniny
 • Ve stáji: Technologie v ŽV
 • Technika: Doprava v zemědělství
Obálka titulu Farmář - vydání č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
28 Kč

 • „Absolutní welfare“. Politika: Vazby mezi výrobci a spotřebiteli.
 • Na poli: Brambory.
 • Ve stáji: Genetika a šlechtění.
 • Technika: Rozmetadla.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 10/2018

č. 10/2018


Cena vydání
28 Kč

 • „Tady roste kvalita pro ovocnáře“.
 • Politika: Chmelařské oblasti byly postiženy suchem.
 • Na poli: Brambory a cukrová řepa.
 • Ve stáji: Dojicí technika.
 • Technika: Postřikovače.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 9/2018

č. 9/2018


Cena vydání
28 Kč

 • „V Českých Budějovicích padl rekord“.
 • Politika: Situace chovatelů je velmi tíživá.
 • Na poli: Podzimní ochrana rostlin.
 • Ve stáji: Stavby a rekonstrukce v ŽV.
 • Technika: Traktory.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 8/2018

č. 8/2018


Cena vydání
28 Kč

 • „Velký zájem o sklizeň zeleniny“. Politika: Svaz má výhrady k návrhu společné zemědělské politiky.
 • Na poli: Pšenice ozimá.
 • Ve stáji: Zoohygiena a zdraví zvířat.
 • Technika: Komunální technika a mulčovače.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 7/2018

č. 7/2018


Cena vydání
28 Kč

 • „Opravdu velcí koně“. Politika: Řezníků i pekařů je stále málo.
 • Na poli: Skladování zrnin.
 • Ve stáji: Výživa zvířat.
 • Technika: Zpracování půdy.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 6/2018

č. 6/2018


Cena vydání
28 Kč

 • „Sklizeň píce u Holčáků“. Politika: České zemědělství je na vysoké úrovni.
 • Na poli: Genetika a šlechtění polních plodin. Ve stáji: Chov masného skotu.
 • Technika: Sklízecí mlátičky a lisy.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 5/2018

č. 5/2018


Cena vydání
28 Kč

 • „Nadšení z techniky“. Politika: Může mít Brexit vliv na české zemědělcenull
 • Na poli: Řepka ozimá.
 • Ve stáji: Chov ovcí a koz.
 • Technika: Technika pro ŽV.
Obálka titulu Farmář - vydání č. 4/2018

č. 4/2018


Cena vydání
28 Kč

 • Politika: Vztahy obcí a zemědělců nejsou stejné
 • Na poli: Trvalé travní porosty a meziplodiny
 • Ve stáji: Výroba, skladování a konzervace krmiv
 • Technika: Manipulační technika
Obálka titulu Farmář - vydání č. 3/2018

č. 3/2018


Cena vydání
28 Kč

 • "Poctivě s láskou
 • " POLITIKA: Výzkum se neobejde bez praxe
 • NA POLI: Jarní ochrana rostlin
 • VE STÁJI: Chov dojeného skotu- TECHNIKA: Traktory
Obálka titulu Farmář - vydání č. 2/2018

č. 2/2018


Cena vydání
28 Kč

 • Úspěšná včelí farma
 • Politika: Chovatelé by uvítali stabilizaci ceny
 • Na poli: Výživa rostlin a stimulace
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Sklizeň pícnin