Katalog časopisů


Odborné zemědělské časopisy

Zemědělec

Odborný a stavovský týdeník


Roční předplatné 561 Kč

Rolnické noviny

Odborný a stavovský týdeník


Roční předplatné 561 Kč

Farmář

Magazín pro moderní farmu


Roční předplatné 336 Kč

Krmivářství

Odborný časopis zaměřený na výživu zvířat a veterinární medicínu


Roční předplatné 180 Kč

Mechanizace zemědělství

Odborný časopis pro zemědělskou a lesní techniku


Roční předplatné 480 Kč

Náš chov

Odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře


Roční předplatné 480 Kč

Úroda

Odborný časopis pro rostlinnou produkci


Roční předplatné 480 Kč

Zemědělec v regionu

Měsíčník s informacemi ze zemědělství s regionálním zaměřením


Roční předplatné 165 Kč

Veterinární medicína

Veterinární klinika

Časopis pro klinickou praxi zvířat zájmových chovů


Roční předplatné 240 Kč

Veterinářství

Odborný a stavovský měsíčník pro veterinární lékaře


Roční předplatné 636 Kč

Časopisy pro města a obce

Moderní obec

Odborný časopis pro veřejnou zprávu


Roční předplatné 636 Kč

Odpady

Odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí


Roční předplatné 528 Kč

Komunální technika

Časopis pro komunální služby


Roční předplatné 420 Kč

Energie 21/Alternativní…

Časopis o obnovitelných zdrojích energie


Roční předplatné 222 Kč

Časopisy pro profesionální zahradníky a floristy

Zahradnictví

Časopis profesionálních zahradníků


Roční předplatné 540 Kč

Zahradnictví Ovocnářství

Časopis profesionálních zahradníků a ovocnářů


Roční předplatné 180 Kč

Floristika/ProfiFlorista

Odborný časopis pro floristy a květináře


Roční předplatné 300 Kč