Obálka časopisu Krmivářství

Krmivářství Odborný časopis zaměřený na výživu zvířat a veterinární medicínu

Skupina: Odborné zemědělské časopisy, ISSN: 1212-9992
Počet stran 36 – 48
Cena na stánku 60 Kč
Vydání za rok 6 vydání
Vychází od roku 1998

Varianty předplatného


Krmivářství roční (6 vydání)
elektronická verze
180 Kč

Krmivářství pololetní (3 vydání)
elektronická verze
90 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 30 Kč

Popis


Již třetím rokem poskytuje dvouměsíčník Krmivářství svým čtenářům vysoce specializované poznatky z oblasti výroby krmiv a výživy jednotlivých skupin a kategorií hospodářských zvířat.


Archiv vydání

Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 4/2024

č. 4/2024


Cena vydání
30 Kč

  • Téma II: Sestavování krmných dávek
Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 3/2024

č. 3/2024


Cena vydání
30 Kč

  • Téma II: Tepelný stres hospodářských zvířat
Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 2/2024

č. 2/2024


Cena vydání
30 Kč

  • Téma II: Analýza a hodnocení krmiv
Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 1/2024

č. 1/2024


Cena vydání
30 Kč

  • Téma II: Zásady výživy skotu
Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
30 Kč

  • Téma II: Management krmení pro prevenci nemocí
Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
30 Kč

  • Téma II: Zásady výživy mláďat
Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
30 Kč

  • Téma II: Zásady výživy drůbeže
Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
30 Kč

  • Téma II: Nutriční řešení tepelného stresu
Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
30 Kč

  • Přípravky pro silážování a do krmných směsí pro rok 2023
Obálka titulu Krmivářství - vydání č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
30 Kč

  • Téma I: Analýza a hodnocení kvality krmiv