Obálka časopisu Odpady

Odpady Odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí

Skupina: Časopisy pro města a obce, ISSN: 1210-4922
Počet stran 36 – 44
Cena na stánku 80 Kč
Vydání za rok 12 vydání
Vychází od roku 1991

Varianty předplatného


Odpady roční (12 vydání)
elektronická verze
528 Kč

Odpady pololetní (6 vydání)
elektronická verze
264 Kč

Jednotlivé vydání (1 vydání)
elektronická verze
od 44 Kč

Popis


Odpady jsou měsíčník s více než desetiletou tradicí, specializovaný na kompletní informace o odpadech. Seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse, polemiky i zkušenosti z praxe. Časopis pokrývá i nové oblasti jako jsou manažerské environmentální systémy, IPPC nebo počítačové technologie.


Archiv vydání

Obálka titulu Odpady - vydání č. 7/2024

č. 7/2024


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Elektroodpad
Obálka titulu Odpady - vydání č. 6/2024

č. 6/2024


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Obce a odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 5/2024

č. 5/2024


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Stavební a demoliční odpad
Obálka titulu Odpady - vydání č. 4/2024

č. 4/2024


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Energetické a jiné využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 3/2024

č. 3/2024


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Zpracování odpadu
Obálka titulu Odpady - vydání č. 2/2024

č. 2/2024


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Zpětný odpad
Obálka titulu Odpady - vydání č. 1/2024

č. 1/2024


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Předcházení vzniku odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 12/2023

č. 12/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Čistota obce a svoz odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 11/2023

č. 11/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Sanace a odpadní vody
Obálka titulu Odpady - vydání č. 10/2023

č. 10/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Průmyslové odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Technika a technologie pro odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Kompostárny a BRKO
Obálka titulu Odpady - vydání č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Elektroodpad
Obálka titulu Odpady - vydání č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Obce a odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Stavební a demoliční odpad
Obálka titulu Odpady - vydání č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Energetické a jiné vyžití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Zpracování odpadu
Obálka titulu Odpady - vydání č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Zpětný odběr
Obálka titulu Odpady - vydání č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Předcházení vzniku odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Čistota obce a svoz odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Sanace a odpadní vody
Obálka titulu Odpady - vydání č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Průmyslové odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Technika a technologie pro odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Biologicky rozložitelné odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma měsíce: Elektroodpad
Obálka titulu Odpady - vydání č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Obce a odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Stavební a demoliční odpad
Obálka titulu Odpady - vydání č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Energetické využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Zpracování odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Zpětný odběr
Obálka titulu Odpady - vydání č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Předcházení vzniku a znovuvyužití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Čistota obce a svoz odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Sanace a odpadní vody
Obálka titulu Odpady - vydání č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Průmyslové odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Technika a technologie pro odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Kompostárny a BRKO
Obálka titulu Odpady - vydání č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Elektroodpad
 • Speciál: Vzdělávání
Obálka titulu Odpady - vydání č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Obce a odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Energetické a jiné využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Zpracování odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Zpětný odběr
 • Recyklace hliníku: plechovky jsou trochu problém
 • Češko se připravuje na recyklaci lithium-iontových baterií
Obálka titulu Odpady - vydání č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
44 Kč

 • Speciál: Nové odpadové zákony
 • Téma: Předcházení vzniku odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Komunální technika
Obálka titulu Odpady - vydání č. 11/2020

č. 11/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Sanace
Obálka titulu Odpady - vydání č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Průmysl a odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Technika a technologie pro odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 8/2020

č. 8/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Bioodpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Poradenství a inovace
Obálka titulu Odpady - vydání č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Odpady a obce
Obálka titulu Odpady - vydání č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady
Obálka titulu Odpady - vydání č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Energetické využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Zpracování odpadů
 • Plazmové zplyňování si poradí s plasty, kaly i nebezpečnými odpady
 • Nové poznatky o zpracování odpadů z kožedělného průmyslu
Obálka titulu Odpady - vydání č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Zpětný odběr
 • Lithiové baterie s sebou nesou při zpětném odběru rizika
 • Zákaz skládkování i rozdělení poplatků ještě vyvolá velkou diskusi
 • Brusel chce prosadit zavlažování polí odpadními vodami
Obálka titulu Odpady - vydání č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
44 Kč

 • Téma číslo: Předcházení vzniku odpadů
 • Nové zákony schválila vláda
 • Když pozitivní motivace nefunguje
 • Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě
 • Ryze česká technologie pro výrobu biometanu
Obálka titulu Odpady - vydání č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Komunální technika, čistota obce a svoz odpadů
 • Sběr a zpracování bioodpadů
 • Jak nalít finance do oběhového hospodářství
 • Palivo ze směsného komunálního odpadu
 • Evropská komise zavádí právo na opravu
Obálka titulu Odpady - vydání č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Sanace
 • Jou dosažitelné cíle pro biologicky rozložitelné odpadynull Praha zkouší sběr gastroodpadu
 • Radnice přišly o miliony
 • Asfalt jako vedlejší produkt
Obálka titulu Odpady - vydání č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Průmysl a odpady
 • Malé ZEVO pro průmysl
 • Kvalita recyklátů i recyklačních procesů
 • Zálohování PET lahví
 • Popeláři jako hvězdy fotografie
Obálka titulu Odpady - vydání č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Technika pro odpady
 • Drony mapují skládky
Obálka titulu Odpady - vydání č. 8/2019

č. 8/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Bioodpad
 • Kaly z čistíren odpadních vod
 • Recyklace plastů v Indonésii
 • Změny v Basilejské úmluvě
 • Hřiště z pryžových recyklátů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Plasty
 • Zálohování PET lahví lettering nevyřeší
 • Rizika skládkování odpadů a jejich příčin
 • Křišťálovou popelnici získal Beroun
 • Co budeme dělat s tím odpadem
Obálka titulu Odpady - vydání č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Odpady a obce
 • Speciál: Návrhy nových zákonů
 • Čeká nás odpadková revoluce
 • Rizika při nakládání s lithiovými bateriemi
 • Udělování autorizací podle zákona o obalech
Obálka titulu Odpady - vydání č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady
 • Speciál: Půda a voda
 • Plazma pro medicínský odpad
 • Školský sběr papíru potřebujeme
 • Překládací stanice v Plzeňském kraji
Obálka titulu Odpady - vydání č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Energetické využití odpadů
 • Směrnice o jednorázových plastových výrobcích
 • Každá pneumatika je jiná
 • Nelegální demontáž lednic
 • Normy pro skládkování odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Zpětný odběr
Obálka titulu Odpady - vydání č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Zpracování odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Předcházení vzniku odpadů. Speciál: Zálohy.
 • Zpráva o životním prostředí ČR 2017.
 • Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky.
 • BPS Rapotín - Jedna z mála odpadových bioplynek.
Obálka titulu Odpady - vydání č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma: Komunální technika
 • Recyklace kovonosných odpadů
 • Zákaz jednorázových plastů
 • Odpad a neodpad
 • Jak je to doopravdy s Ocean Cleanup
Obálka titulu Odpady - vydání č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Sanace starých zátěží
Obálka titulu Odpady - vydání č. 10/2018

č. 10/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Odpady a průmysl
 • Speciál: Okna- sklo a PVC
Obálka titulu Odpady - vydání č. 9/2018

č. 9/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Technika pro odpady. Speciál: Mechanicko-biologická úprava v Polsku.
 • Briketování pěnového polystyrenu je podmínkou recyklace. Olej a jeho evidence ve vazbě na spotřební daň. Česká pozice: Zakažme jednorázové plasty.
Obálka titulu Odpady - vydání č. 8/2018

č. 8/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Bioodpad a kaly
 • Čistírenské kaly v nařízení o hnojivech
 • Vratné láhve přece jen na obzorunull Hodnotící zpráva OECD
 • Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika
Obálka titulu Odpady - vydání č. 7/2018

č. 7/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: konzultace a poradenství
 • Poslední dotace do odpadového hospodářství obdnull Evropa chce zakázat jednorázové výrobky z plastů
 • Smíšení odpadů na překladišti
Obálka titulu Odpady - vydání č. 6/2018

č. 6/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Odpady a obce
Obálka titulu Odpady - vydání č. 5/2018

č. 5/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpad
Obálka titulu Odpady - vydání č. 4/2018

č. 4/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Energetické využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydání č. 3/2018

č. 3/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Téma čísla: Zpracování odpadů
 • Zlomový rok ZEVO Malešice
 • Nová evropská strategie pro plasty
 • Dopis pro města a obce: ministerstvo reaguje
 • Recyklace elektroniky se zpomalovači hoření
Obálka titulu Odpady - vydání č. 2/2018

č. 2/2018


Cena vydání
44 Kč

 • Zpětný odběr SFŽP: Potřebujeme zpracovatelská zařízení
 • Názory na zvyšování poplatků
 • Výsledky Plánu odpadového hospodářství
 • Sanace jsou pomalé a drahé