Katalog časopisů


Odborné zemědělské časopisy

Zemědělec

odborný a stavovský týdeník


Roční předplatné 561 Kč

Zemědělec v regionu

měsíčník s informacemi ze…


Roční předplatné 165 Kč

Rolnické noviny

odborný a stavovský týdeník


Roční předplatné 561 Kč

Krmivářství

odborný časopis zaměřený na výživu…


Roční předplatné 180 Kč

Farmář

magazín pro moderní farmu


Roční předplatné 336 Kč

Mechanizace zemědělství

odborný časopis pro zemědělskou a…


Roční předplatné 480 Kč

Náš chov

odborný časopis pro chovatele…


Roční předplatné 480 Kč

Úroda

odborný časopis pro rostlinnou…


Roční předplatné 480 Kč

Veterinární medicína

Veterinární klinika

časopis pro klinickou praxi zvířat…


Roční předplatné 240 Kč

Veterinářství

odborný a stavovský měsíčník pro…


Roční předplatné 636 Kč

Časopisy pro města a obce

Moderní obec

odborný časopis pro veřejnou zprávu


Roční předplatné 636 Kč

Odpady

odborný časopis pro nakládání s…


Roční předplatné 528 Kč

Komunální technika

časopis pro komunální služby


Roční předplatné 420 Kč

Energie 21/Alt. energie

časopis o obnovitelných zdrojích…


Roční předplatné 222 Kč

Časopis pro profesionální zahradníky a floristy

Zahradnictví

časopis profesionálních zahradníků


Roční předplatné 540 Kč

Ovocnářství

časopis profesionálních zahradníků…


Roční předplatné 180 Kč

Floristika/ProfiFlorista

odborný časopis pro floristy a…


Roční předplatné 300 Kč